2PR: Szkolenie z sekcją antyterrorystyczną z komendy wojewódzkiej w Lublinie

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyło się szkolenie roczne stanu osobowego pułku z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony. W czasie zajęć przedstawiono, omówiono procedury oraz zasady i sposób działania służb dyżurnych, sił ochronnych, a także żołnierzy i pracowników wojska w przypadku znalezienia, podłożenia ładunku wybuchowego oraz znalezienia niewybuchu lub niewypału na terenie koszar.

Reklamy

W trakcie zajęć odbył się praktyczny pokaz działania zespołu minersko – pirotechnicznego SAT z KWP Lublin, który dokonał rozpoznania i podjęcia atrapy ładunku wybuchowego podłożonego pod jednym z budynków.

W zajęciach wzięli udział również przedstawiciele Patrolu Rozminowania nr 35 z 1. Brygady Pancernej – Warszawa Wesoła stacjonującego w Chełmie oraz straży pożarnej z KP PSP Hrubieszów.

Po zakończonych zajęciach odbył się pokaz sprzętu i wyposażenia.

Bardzo Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym służbom za wzięcie udziału w szkoleniu, a w szczególności funkcjonariuszom SAT z KWP Lublin oraz żołnierzom z Patrolu Rozminowania, którzy pokonali dość znaczną odległość i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

 

Tekst: sekcja operacyjna S-3
Zdjęcia: sekcja wychowawcza

Źródło: 2PR