30 lat temu w prasie o Hrubieszowie

Przejrzane przeze mnie lubelskie gazety w tym okresie m.in. informowały o pracach przy dworku Du Chateau czy zabytkowej karczmie i ich przyszłym przeznaczeniu. Przypomniano o wybitnym konstruktorze księżycowego pojazdu i dwudziestoletniej, wówczas działalności TRH.

Reklamy

b>Sztandar Ludu z 9.02-1981 r. pisał (s-ów)

Zabytkowa karczma w Hrubieszowie wróci do dawnego blasku

„Hrubieszów szczyci się oryginalną architekturą drewniano – murowaną pochodzącą z końca XVIII i początków XIX wieku. Przestrzenna zabudowa z tego okresu, zwłaszcza w ostatnich latach, została znacznie przetrzebiona, a miasto traci swój niepowtarzalny niegdyś – charakter.

Jednym z ocalałych jeszcze, a wymagających szybkiej opieki konserwatorskiej zabytków jest dawny zajazd – karczma z przełomu XVIII i XIX wieku, przycupnięta przy ul. Partyzantów. Do niedawna jeszcze stanowiła ona własność prywatną. Ostatnio zapadły decyzje o rekonstrukcji tego obiektu i przywrócenia mu dawnych funkcji. W zajeździe znajdzie się, oprócz części gastronomicznej, również kilka miejsc noclegowych. Dokumentację na roboty renowacyjne przygotowuje zespół autorski architektów z Politechniki Krakowskiej”.

Kurier Lubelski z 27/29.03.1981 r.

Zabytkowy dworek dla muzeum – (par)

„Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej w Hrubieszowie otrzyma niedługo nową siedzibę. Znajdzie się ona w odnawianym obecnie przez specjalistów z zamojskiego oddziału przedsiębiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytków – tzw. Dworku Du Chateau. … Ich łączna powierzchnia przekracza 700 m kw. Hrubieszowskie muzeum, które przed renowacją zajmowało zaledwie skromną część dworku, stanie się teraz jego głównym lokatorem. Do budynku wprowadzi się również znane z prężności działalności Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Aktualnie Towarzystwo gniecie się w skromnym pokoju w gmachu KM PZPR…. Mieszkańcy i sympatycy ziemi hrubieszowskiej z niecierpliwością oczekują na zakończenie przewlekłej renowacji dworku Du Chateau. Muzeum przygotowało pod kątem nowej siedziby cztery ciekawe, stałe ekspozycje. Największa z nich ilustruje dzieje Hrubieszowa i okolic. Pozostałe obejmują sztukę ludową regionu, twórczość plastyczną związaną z ziemią hrubieszowską oraz – tradycje Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego – dzieła – Stanisława Staszica.”

Sztandar Ludu z 3.06.1981 r. – (s-ów)

Dworek Du Chateau wraca do dawnego blasku

„… Warto dodać, że placówka ta ma być ogrzewana przez wspólną kotłownię, wznoszoną nie opodal razem z przygranicznym Klubem Przyjaźni. …”

Kurier Lubelski z 24/26.07.1981 r.

Z ziemi hrubieszowskiej na Księżyc – autor Karol Rybnik

Jest tu opisana historia pochodzącego ze Strzyżowa k/ Horodła prof. dr Mieczysława Grzegorza Bekkera (w tym okresie pracującego w USA), który wymyślił pojazd LRV pokonujący księżycowe bezdroża w 1971 r. Z tej okazji, 10 lat później TRH pragnąc uhonorować swojego ziomka, wybiło okolicznościowy medal z podobizną wspomnianego profesora, ale były trudności, aby mu go wręczyć, ponieważ były trudności z ustaleniem adresu.

Kurier Lubelski z 2.08.1981 r.

Działanie dla regionu – opr. Al. Leszek Gzela

W tym artykule można przeczytać o dwudziestoletniej działalności Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, jak i o zawodzie, jaki sprawili swoją nieobecnością podczas wspomnianego jubileuszu zaproszeni goście z Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Sztandar Ludu z 16.09.1981 r.

Jeśli ruszy kotłownia. Muzeum w Hrubieszowie otrzyma wkrótce zabytkowy dworek – (ak)

Sprawa powróciła, ponieważ przedłużały się sprawy wykończeniowe, oraz uruchomienie kotłowni pobliskiego „Domu Przyjaźni”. Dużo do powiedzenia w tej sprawie miała również dyrekcja LHS, będąca inwestorem „Domu Przyjaźni”.

***

Ciekawe, co obecni czytelnicy tego portalu wiedzą na temat efektów w/w planów, jeżeli tak to czekamy na wypowiedzi w komentarzach LubieHrubie.

***

Opracował – mak