30 lat temu w Zbiorczej Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

Większość z sentymentem wspomina okres nauki. Niestety, czas często usuwa z pamięci wiele, coś, co nas wówczas absorbowało, zajmowało, wyrzuca z pamięci nauczycieli, koleżanki, kolegów. Poniższy tekst, myślę wielu przypomni, co działo się w roku szkolnym 1982/1983 w Zbiorczej Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie mieszczącej się w przedwojennym budynku przy ulicy Żeromskiego 29, czyli koło koszar.

ReklamyZbiorcza Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie im. Komisji Edukacji Narodowej.

 

Rok szkolny – 1982/1983

 

Od września 1982 r. budynek przy ul. Żeromskiego 29 opuszcza Szkoła Podstawowa nr 3 (przenosi się do nowego budynku na ulicę Zamojską), który w całości obejmuje w posiadanie Zbiorcza Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, występuje już pod tą nazwą na zewnątrz.

 

Rok szkolny rozpoczął się 1 IX 1982 r. od. godz. 9.00. Hasło dla szkół na rok brzmiało – „Wychowanie przez pracę dla pracy”

 

Kadra pedagogiczna: 

dyr. Józef Bednarski – matematyka,

z- ca Czesław Podgórski – wf, muzyka,

z – ca Janusz Gęsior – ZHP (początkowo, zanim został z-cą: j. polski, środowisko, matematyka, muzyka, PO, wych. obywatelskie),

Anna Mociak – j. polski, wych. 5c,

Wanda Socha – j. polski, wych. 4a,

Maria Śliwa – j. polski, wych. 6a,

Maria Siemko – j. polski, wych. 7d,

Maria Han – j. polski,

Genowefa Łoś – j. rosyjski, wych. 8a i 8e,

Jadwiga Jędruszczak – historia, w. obywatelskie, j. polski, wych. 4b,

Irena Mirowska – historia, j. polski, wych. 5d, muzyka,

Anna Paradowska – historia, w. obyw., wych. 8c,

Irena Czujkowska – biologia, wych. 5a,

Lucyna Osińska – biologia, wych. 7a, muzyka,

Halina Obszyńska – geografia, j. rosyjski, wych. 6c, 8a, 7a,

Zofia Makowska – Geografia, wych. 4d,

Ireneusz Smal – matematyka, muzyka, wych. 5e,

Bogusława Kuśmirek – matematyka, wych. 6b, 5a,

Stanisław Najdziński – matematyka, fizyka, wych. 8c,

Jadwiga Jańczuk – matematyka, wych. 8d, muzyka,

Wanda Szewczak-  matematyka, wych. 5b, muzyka, fizyka,

Włodzimierz Piątkowski – fizyka,

Kamila Wyrzykowska – fizyka, wych. 6a,

Teresa Baziuk – chemia, wych. 7b,

Anna Solak – plastyka, wych. 4c,

Irena Hutarz – zaj. praktyczne, j. polski,

Aleksandra Kamińska – zaj. prakt., wych. 8b,

Janusz Hawryluk – zaj. praktyczne, wych. 6d, fizyka,

Marek Kitliński – wf 6a, 7a, 8a, zajęcia sportowe,

Helena Bartosiewicz – wf,

Krystyna Rozkal – wf, godz. sportu,

Witold Nieradko – wf, godziny sportu,

Mirosław Dziemiach – wf,

Janina Baran – 1e, plastyka,

Janina Domańska – 1 c, plastyka,

Barbara Herc – 1b, plastyka,

Hanna Poziomkowska – 1d, plastyka,

Wanda Nieradko – 1a, plastyka,

Danuta Gęsior – 2b, muzyka,

Regina Zięba – 2c,

Elżbieta Borek – 2d, pr. techniczne,

Stanisława Tarnogórska 3a, muzyka,

Teresa Czujkowska – 3b,

Irena Jadczyszyn – 3d,

Katarzyna Witkowska – geografia, j. polski, plastyka,

Stanisława Tylus – świetlica,

Ryszard Smoliński i

Helena Nieradko – biblioteka,

Stanisława Szeląg – wych. 5d, biologia,

 

Powołano zespół wychowawców w składzie:

Wanda Nieradko kl. I,

Danuta Gęsior kl. II,

Stanisława Tarnogórska kl. III,

Jadwiga Jędruszczak kl. IV,

Anna Mociak kl. V,

Maria Śliwa kl. VI,

Teresa Baziuk kl. VII,

Aleksandra Kamińska kl. VIII,

H. Karpińska kl. „O”,

Stanisława Tylus świetlica.

 

Czesław Pyc – był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego

 

Samorząd Uczniowski, opiekunem był z-ca dyr. Czesław Podgórski, praca przebiegała w 4 sekcjach:

 

Opiekunowie w Samorządzie Szkolnym,

ogólnie – Mirosław Dziemiach,

sekcji kulturalno – oświatowej – Irena Hutarz,

sekcji gospodarczej – Jadwiga Jańczuk,

sekcji dekoracyjnej – Anna Solak,

sekcji sportowej – Witold Nieradko.

zorganizowano, m.in. choinkę noworoczną, loterię fantową, organizowano bieżące apele, współorganizowano Dzień Dziecka, przeprowadzono czyn społeczny na ul. Żeromskiego.

 

Biblioteka szkolna w księdze inwentarzowej miała zapisanych 21 935 woluminów. W r. szk. zapisanych było do biblioteki 1112 uczniów, na jednego ucznia przypadało przeczytanej 19,5 książki.

 

W świetlicy szkolnej pracowały tylko 2 osoby. Z obiadów bezpłatnych korzystało 69 dzieci.

 

SKO, opiekun Teresa Czujkowska, liczyło 936 członków. Za wysokie efekty otrzymało nagrodę od banku Spółdzielczego.

 

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) im. Wojsk Ochrony Pogranicza, naczelnym był Janusz Gęsior, liczył 7 drużyn młodszo – harcerskich i 8 drużyn zuchowych, ogólnie skupiał 363 osoby. Drużyny prowadziło 12 instruktorów nauczycieli z naszej szkoły i 3 z poza zawodu nauczycielskiego.

 

Opiekowano się starszymi ludźmi, włączano się do wielu imprez, dokarmiano zwierzęta, organizowano rajdy piesze i rowerowe, zorganizowano biwak w Starosielu, zorganizowano z Samorządem Szkolnym kurs na kartę rowerową.

 

6 osób wyjechało na obóz do NRD i ZSRR, udział w Święcie Chorągwianym w Zamościu, przeprowadzono apel o zakładzie „Hakon”,

 

Wyróżniające drużyny to:

Szare Szeregi – dh Krystyna Rozkal,

J. Krasickiego – dh Helena Nieradko,

Skrzaty-  dh Helena Bartosiewicz,

Leśne Ludki – dh Wanda Nieradko,

Polne Kwiatki – dh Stanisława Tarnogórska,

Rozśpiewana Gromada – dh Danuta Gęsior,

Jagódki – dh M. Denysiuk,

 

PCK opiekunem była p. S. Pysiewicz, m.in. został zorganizowany konkurs sanitarny, prowadzono gablotę o tematyce czystości.

 

Tomasz Osochocki zdobył II miejsce w konkursie przedmiotowym z geografii na szczeblu wojewódzkim!

 

Opiekunem Szkolnego Koła Sportowego (SKS) był kol. Marek Kitliński, już na początku r. szk. wybrano Zarząd, ustalono plan Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS), regulamin współzawodnictwa, itd…

 

Zarząd SKS:

Przewodnicząca –  Agnieszka Giergiel klasa 8 a,

z-ca – Artur Ślusarczyk 8 d, s

sekretarz – Anna Tarnogórska 8 a,

skarbnik – Mariusz Grodski 8 d,

gospodarz – Piotr Paszuk 7 d,

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący –  Marcin Bocheński 8 c,

z-ca – Obszyński Sławomir 8 a,

sekretarz – Małgorzata Piątak 8 a

 

Zawody szkolne odbywały się po lekcjach lub w wolne soboty, na ogół sędziowali uczniowie.

 

W rocznym współzawodnictwie wśród klas sportowych wygrała

– klasa 8a przed 7a,

– wśród klas zwykłych kl. 8c  przed 8d.

 

We współzawodnictwie szkolnym indywidualnym wśród dz. wygrała

Elżbieta Turzyńska przed

Ewą Mirowska obie z 8a,

u chłopców

Wiesław Bzdek przed

Adamem Jasiną obaj z kl. 7a,

 

Za bardzo dobre wyniki na arenie ogólnopolskiej szkoła otrzymała Specjalną Odznakę Zbiorową Za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej nadaną przez ZG SZS w Warszawie, z tej okazji zorganizowano apel sportowy, który uświetnił Mistrz Świata w pięcioboju nowoczesnym Marek Szuba.

 


Niektóre sportowe osiągnięcia:

 

Dziewczęta w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10×800 m zwyciężyły 10 raz na szczeblu rejonowym (powiatowym), ósmy raz w województwie zamojskim, zwyciężyły w makroregionie i zajęły 4 miejsce w kraju w składzie:

 

Ewa Mirowska,

Anna Tarnogórska,

Małgorzata Turzyńska,

Joanna Cieśla,

Dorota Ziobro,

Aneta Harasymiuk,

Barbara Szczęk,

Izabela Sawicz,

Lucyna Ziobro,

Elżbieta Turzyńska,

Agnieszka Szymanek.

 

Dziewczęta z kl. 6. w czwórboju la wygrały w rejonie i w województwie, zajęły 3 miejsce w makroregionie i X w Polsce, w składzie: Beata Chrząstek, Dorota Ziobro, Agnieszka Szymanek, Barbara Szczęk, Katarzyna Mazurek.

 

Chłopcy zwyciężyli w czwórboju la w rejonie, ale ze względu na złe zachowanie zostali decyzją nauczycieli wf odsunięci od zawodów wojewódzkich, gdzie mogli wygrać.

 

Na Indywidualnych Przełajowych Mistrzostwach Wojewódzwa dziewczęta zajęły 4 pierwsze miejsca. Następnie Elżbieta Turzyńska z 8a zajęła 2 m. w Makroregionie.

 

Chłopcy zajęli 1 miejsce w rejonie i 2 m. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych.

 

Zdobyto 2 puchary dz. i chł. w finale wojewódzkim lig w la i liczne puchary w innych zawodach la.

 

W p. ręcznej chłopcy zajęli 1 m w rejonie i 5. w województwie, w składzie: A. Ślusarczyk, R. Płonkowski, M. Bocheński, M. Zieliński, A. Klimowicz, L. Kowalski, J. Jaszek, M. Wróblewski, P. Paszuk, K. Dąbrowski, W. Kolano, M. Grodski kpt. , P. Lewitowicz.

 

Wygrane w  rejonie w szachach i tenisie stołowym, i nieźle wypadli na szczeblu wojewódzkim.

 

1 miejsce we Współzawodnictwie SKS za rok szkolny 1982/83 w Województwie Zamojskim!!!

 

Codzienne prace sportowców: prowadzenie tabeli szkolnych rekordów la, tablicy ogłoszeń, wystawę trofeów, kronikę SKS, kursy na Młodzieżowych Organizatorów Sortu, teleturniej na Szlaku Olimpijskim, wykonywano systematycznie prace społeczne w Sali gimnastycznej i na boisku, wykonywano pomoce do ćwiczeń,  organizowano sportowe dyskoteki, apele sportowe, itd.

 

Pani Aleksandra Kamińska uszyła flagę Gambii na zawody, które odbyły się w ramach Rekreacyjnych Igrzysk Olimpijskich w Hrubieszowie.

 

Zorganizowano 2 wycieczki szkolne do Krakowa i Warszawy.

 

Zakład opiekuńczy ufundował dla uczniów kilkakrotnie bilety na występy artystyczne, a w zamian uczniowie wystąpili z częścią artystyczną z okazji Dnia Włókniarza.

 

Zapraszano również kombatantów i oficerów Wojska Polskiego.

 

W klasach VIII nagrody za bardzo dobre stopnie na koniec roku szkolnego otrzymali:

8a – (o rozszerzonym programie wf – 10 godzin w tygodniu): Anna Bedychaj, Agnieszka Giergiel, Jolanta Gęsior, Katarzyna Jaworowska, Jerzy Mazurek, Ewa Mirowska, Sławomir Obszyński, Małgorzata Piątak, Elżbieta Przybysz, Anna Tarnogórska, Elżbieta Turzyńska, Małgorzata Turzyńska,

8b – Adam Borowy, Jolanta Kaszyńska, Katarzyna Przasnyska, Dorota Wawryszuk,

8c – Marcin Bocheński, Aleksandra Ciesielczuk, Mariola Kwiecińska, Anna Żóraw, Iwona Sagadyn ( za 100% frekwencję !),

8d – Tomasz Mołczan, Monika Panas, Artur Ślusarczyk (za udział w olimpiadzie z PO),

8e – Tomasz Osochocki, Beata Dudzic, Jolanta Baran, Małgorzata Kuźmińska

 

Za pracę w Komitecie Rodzicielskim wyróżnieni zostali rodzice:

8a – Romualda Szczęk, Krystyna Panasiewicz, S. i J. Omielscy, T. i K. Harasimiuk,

8b Jadwiga Borowa, Jan Hojda, Romuald Kaszyński, Teresa i Jan Przesmyccy, Danuta i Kazimierz Ślusarczykowie, Halina Szymańska, Teresa Sobczuk,

8c – Alicja Pyda, Janina Dąbrowska, Alina Sagadyn, Stanisława Dudzic,

8d – Krystyna Kotko, Krystyna Puk, Teresa Ślusarczyk, Elżbieta Panas,

8e – Janina Sochocka, Antoni Koc, Krystyna Biziorek, Maria Dudzic, Stanisława Sarzyńska

 

Zakończenie klas VIII nastąpiło 9 VI o. g. 12.00 w zastępczej Sali gimnastycznej (tzw. Barak), na koniec roku ocen wzorowych ze sprawowania otrzymało 32 uczniów, nieodpowiednich 2, średnia frekwencja 92,9%

 

Na zakończenie roku szkolnego nagrody z uczniów otrzymali:

4a – Monika Kołodyńska, Piotr Pyda, Artur Wąsiel, Agnieszka Koc,,

4b – D. Pataj,

4c – Wojciech Patro, Anna Rydel,

4d – Jolanta Czujkowska, Aneta Wilkos,

5a – Jarosław Jędruszczak, Małgorzata Kuniczuk,

5b – Tomasz Rydel,

5c – Wojciech Nogieć,

5d – Jolanta Baran, Monika Chomicka, Agnieszka Hanc, Monika Kaniuga, Tomasz Sanocki,

6a – Katarzyna Mazurek, Marzena Pikulicka, Barbara Dudzicz, Małgorzata Szwanc, Kinga Zderkiewicz,

6d – Pudło, Sadowska, Widło,

6e – Beata Borek, Edyta Hanc, Agnieszka Kraska, Mariusz Łomański, Dariusz Nowosad, Wojciech Wachowski, Elżbieta Żóraw,

7a – Joanna Cieśla, Agnieszka Kwiatkowska, Iwona Siemko, Anna Chilewska, Ewa Gajewska, Bogdan Krukowski, Barbara Majewska, Jarosław Portuś, Agnieszka Wrzos,

7b – Anna Jurczuk, Agata Wachowska,

7c – Dorota Kolasińska, Piotr Lewitowicz, Aneta Szachno,

7d – Leszek Gardyński, Małgorzata Wiącek,

7e – Jolanta Sajkiewicz

 

 

Opracował – Marek A. Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Dyrektor Zbiorczej Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie mgr matematyki p. Józef Czesław Bednarski.