26 maja 2024

40 rocznica pobytu więźniów politycznych w ZK Hrubieszów [ZDJĘCIA]

W dniach 1-2 października 2022 roku odbyły się w Hrubieszowie zjazd i konferencja poświęcone 40 rocznicy pobytu więźniów politycznych w latach 1982 i 1983 w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

W sobotę, 1 października w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się konferencja „Więźniowie polityczni stanu wojennego w ZK w Hrubieszowie”, w programie której znalazły się: wykład wprowadzający, referat IPN Lublin, prezentacja multimedialna na temat ZK w Hrubieszowie, wystąpienie przedstawiciela Regionu Środkowo-Wschodniego NZSS Solidarność, wspomnienia i wystąpienia więźniów politycznych, dyskusja oraz część artystyczna

­

­

W niedzielę, 2 października, po mszy świętej w kościele pw. Św. Mikołaja, uczestnicy odwiedzili Zakład Karny w Hrubieszowie, gdzie złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniająca pobyt więźniów w ZK w Hrubieszowie.

Organizatorami konferencji i zjazdu były: Stowarzyszenie Pamięć z Hrubieszowa i Fundacja Signa Temporum.

­


ZDJĘCIA:


Zobacz też:

Hrubieszów: 175. rocznica urodzin Bolesława Prusa [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: 175. rocznica urodzin Bolesława Prusa [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →