40 tys. ministerialnej dotacji na organizację XX Jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” otrzymało z Ministerstwa Obrony Narodowej 40 tys. zł. na organizację XX Jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, który odbędzie się w dniach 5 – 8 listopada br. w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Projekt na organizację Festiwalu w partnerstwie z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie, Stowarzyszenie złożyło w ramach rozpisanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Ze środków pozyskanych z MON sfinansowane zostaną: zatrudnienie akustyka, oświetleniowca, scenografa i konferansjera, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych wykonawców, promocję festiwalu oraz wyżywienie wykonawców i gości festiwalowych.