5-lecie Zespołu Śpiewaczego „Polanie”

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

W przededniu sylwestrowego wieczoru Zespół Śpiewaczy „Polanie” z Wolicy, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach obchodził swój pierwszy Jubileusz. Było to 5-lecie działalności zespołu.

***

Zespół powstał w grudniu 2004 roku. Kierownikiem została Danuta Hojda, która funkcję tę pełni do chwili obecnej, a instruktorem Kazimierz Maciuk, zatrudniony przez GOK w Wołajowicach.

Od stycznia 2009 instruktorem muzycznym jest Wiesław Majewski.

Zespół w swym repertuarze posiada piosenki ludowe, biesiadne, religijne i patriotyczne. Już od początku istnienia występy zespołu były przyjmowane bardzo dobrze. W międzyczasie „Polanie” dołączyli do swojego muzycznego repertuaru scenki teatralne, szczególnie o charakterze kabaretowym. Dużo czasu poświęcają na odtwarzanie naszego dziedzictwa kulturowego, poprzez pokazy dawnych obrzędów np. kiszenia kapusty czy darcia pierza.

Spotkanie było okazją do wielu wspomnień wśród członków zespołu i przybyłych gości, ponieważ uczestniczą oni w wielu imprezach gminy i regionu okraszanych występami „Polan”. Kierownik zespołu dziękowała wszystkim tym, dzięki którym zespół powstał i mógł działać oraz odnosić swoje sukcesy, m.in.: dyrektorowi GOK – Danucie Kloc, wójtowi gminy – Janowi Mołodeckiemu, na ręce przewodniczącego Rady Gminy – Jerzego Fedorczuka całej Radzie Gminy i Irenie Czerwińskiej – przewodniczącej RG Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie.

Również od gości posypały się liczne podziękowania za, krótką a jak owocną pracę całego zespołu. Oni też przyznali zespołowi nagrody i upominki. Nagrodę dla zespołu przyznał wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy, starosta hrubieszowski i dyrektor GOK w Wołajowicach.

Na uroczystość przybyli także przedstawiciele innych zespołów działających przy GOK w Wołajowicach, obdarowując Jubilatów upominkami. Uroczystość zaszczycili także swoją obecnością: Danuta Kozłowska – członek Zarządu Powiatu i Tomasz Zając – sekretarz Gminy Hrubieszów.

Oprawę artystyczną imprezy stanowiły występy zespołu „Polanie” z Wolicy i „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna.

***

info
Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009