50 lat Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie!

W piątek 14.10.2011 r. w Zespole Szkół nr 4 w Hrubieszowie odbyły się uroczystości jubileuszowe 50–lecia szkoły. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, kuratorium, WZ LZS w Lublinie, władz powiatowych i miejskich, Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie, dyrektorzy szkół i innych jednostek, emerytowani dyrektorzy ZS nr 4, zaproszeni goście, nauczyciele, absolwenci i aktualni uczniowie. Podziękowań i życzeń było wiele, które dotyczyły dalszej działalności szkoły.

Reklamy

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od godz. 10.00 Mszą Świętą Dziękczynną w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie celebrowaną przez ks. Prałata Andrzeja Puzona. Dalsza część uroczystości przebiegała już w obiektach szkolnych.

Wchodzących głównym wejściem witali przedstawiciele Zespołu Organizacyjnego Jubileuszu, którzy dokonywali rejestracji przybyłych gości wręczając im książkę dotyczącą historii szkoły pt. „Kalendarium z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie”. Nieco dalej rzucała się w oczy nowa, pięknie oświetlona od wewnątrz gablota z pucharami wywalczonymi przez zespoły szkolne, w różnej rywalizacji, sztandar szkolny oraz gadżety wręczone szkole przez Rafała Fedaczyńskiego, ósmego zawodnika Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w chodzie sportowym na dystansie 50 km, jednocześnie absolwenta tej szkoły.

W holu było również gwarno, ponieważ tam na ścianach wisiały tablice podzielone na dekady ze zdjęciami i różnymi informacjami. Na dużym stole leżały kroniki szkolne i sportowe, które były na okrągło przeglądane i komentowane. W szafie oglądaliśmy prace dyplomowe z modelami maszyn i narzędziami rolniczymi oraz gabloty z gatunkami zbóż.

Kiedy wybiła godz. 12,00 wszyscy obecni zgromadzili się przy okrytej biało – czerwoną szarfą Tablicy Pamiątkowej ufundowanej z okazji tego Jubileuszu. Dokonano odsłonięcia i poświęcenia tej Tablicy.

Po tym doniosłym wydarzeniu uczestnicy przenieśli się do świetlicy szkolnej. Tutaj wszystkich przybyłych przywitała dyrektor szkoły p. Alicja Ważna. Następnie pani dyrektor przedstawiła obszerną historię szkoły, która była efektowna, ale niełatwa. W dalszej części głos zabierali goście, a jako pierwszy starosta powiatu hrubieszowskiego p. Józef Kuropatwa, który podkreślił ważną rolę tego typu szkoły, szczególnie w naszym powiecie. Przeznaczył również sporą kwotę na dalszą działalność szkoły. Zabierający głos, a było ich bardzo wiele na ręce p. dyrektor wręczali dyplomy – uznania, kwiaty, upominki. Natomiast wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lublinie p. Wacław Słomkowski wręczył Honorową Złotą Odznakę dla szkoły za godne i na wysokim poziomie reprezentowania tego Zrzeszenia, nawet w rywalizacji ogólnopolskiej. Taką samą odznakę otrzymała wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego w tej szkole, jednocześnie nadal uczestniczka wielu biegów ulicznych p. Małgorzata Muzyczuk. Były również odczytane listy od osób, które nie mogły osobiście przybyć na Jubileusz. Osobiste podarunki przekazali – radny powiatu Stanisław Sitarz i Marek Kitliński.

W dalszej części uroczystości młodzież, aktualnie pobierająca naukę w szkole przedstawiła program artystyczny, również nawiązujący do historii szkoły. Występ musiał się podobać, ponieważ podczas wykonywania piosenek, rozlegały się głośne oklaski, jak i po zakończeniu spektaklu.

Po tej części p. dyrektor jeszcze raz podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie i zaprosiła na okolicznościowy poczęstunek, który przygotowała młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. W tym miejscu słychać było szczególnie rozmowy starszych absolwentów, którzy uczyli się w różnych budynkach i komentowali: „szkoda, że takich warunków do nauki nie było za naszych czasów”.

Płynący czas, jak zwykle coś zaczyna i kończy, dlatego nastąpił czas pożegnań, najczęściej ze słowami „do następnego Jubileuszu”.

***

Dyrektorzy szkoły:

1. Piotr Kisielewicz 1961 – 1972
2. Danuta Wachowska 1972 – 1991
3. Julianna Bałszan 1991- 1996
4. Jan Padkowski 1996 – 2001
5. Dariusz Czujkowski 2001- 2007(styczeń
6. Alicja Ważna od 2007- nadal

Zastępcy dyrektorów szkoły

1. Kazimierz Janicki 1981 – 1982
2. Julianna Bałszan 1982 – 1991 oraz 1975 – 1979 (kierownik filii)
3. Marta Jączek 1991 – 1992
4. Jan Padkowski 1993 – 1996
5. Dariusz Czujkowski 1996 – 2002
6. Jolanta Gietka 2002 – 2006

***

Liczba uczniów absolwentów z lat 1961 – 2011: 3875

***

Opracował – mak