500 milionów euro w Hrubieszowie?

Koncern PCC SE handlujący surowcami chemicznymi i paliwami stałymi, prowadzący również działalność transportową i energetyczną ma zamiar zainwestować na terenach graniczących z Ukrainą około 500 mln euro.

Reklamy

Zatrudnienie w zakładzie produkcyjnym mogłoby znaleźć nawet 1000 osób.

W kręgu zainteresowania koncernu jest Hrubieszów, gmina Dorohusk, ale również Podkarpacie, Słowacja, jak i sama Ukraina.

Inwestora, który chce produkować lekką chemię, interesuje działka o powierzchni 50-100 ha, dostęp do szerokiego toru i gazu ziemnego z Ukrainy. Hrubieszów posiada ok. 80 ha gruntów pomiędzy bazą Linii Hutniczej Szerokotorowej, ulicą Nową i starym dworcem PKP. Niestety jest to obszar rolny, a grunty znajdują się w prywatnych rękach. Władze Hrubieszowa deklarują pomoc w ich wywłaszczeniu, a Urząd Marszałkowski w szybkim przeklasyfikowaniu gruntów.

Pod koniec marca przedstawiciele firmy mają oglądać miejsca pod inwestycje w naszym mieście.

13 marca rozpoczynają się także negocjacje w sprawie zainwestowania przez amerykańską firmę w zakład produkujący energię elektryczną i cieplną z biomasy, której głównym komponentem ma być kukurydza. Inwestor poszukuje działki o powierzchni ok. 2,5 ha – miasto dysponuje 3,5 ha po Hakonie, gdzie można by było zlokalizować zakład produkcyjny.