600-lecie Unii Horodelskiej – wystawa w hrubieszowskim Muzeum

W związku z obchodami 600-lecia Unii Horodelskiej w ciągu ostatnich miesięcy odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących temu zagadnieniu. Jednym z nich była przygotowana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu i Muzeum Historii Polski w Warszawie wystawa pt. „Od Horodła do Horodła – Unia Horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013)”. Planszowa wersja tej ekspozycji prezentowana jest właśnie w Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy

Wystawa z okazji 600-lecia unii polsko-litewskiej w Horodle porusza dwa główne wątki tematyczne.

Pierwszy dotyczy unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na unię horodelską z 1413 r.

Drugi jest poświęcony miejscu, jakie w świadomości historycznej Polaków zajmowała i zajmuje unia horodelska i inne unie polsko-litewskie, czego przejawem były m.in. uroczyste jubileusze tych wydarzeń obchodzone od XIX do początków XXI wieku. W okresie zaborów pamięć o polsko-litewskich uniach stanowiła dla wielu Polaków fundament programu odbudowy niepodległej państwowości. Obecnie państwa narodowe – Polska, Litwa, Ukraina i Białoruś – które powstały na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w różnym stopniu i często z poważnymi zastrzeżeniami odwołują się do wspólnego dziedzictwa. Jednak idea federacji wolnych i równych narodów – tak istotna dla kształtowania się Rzeczypospolitej – powraca w rozmaitych koncepcjach integracyjnych – w tym w projekcie Unii Europejskiej.

Autorzy wystawy: Igor Kąkolewski, Piotr Kondraciuk, Karol Mazur, Jolanta Sikorska-Kulesza.

Organizatorzy: Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wystawa prezentowana będzie do końca stycznia 2014 roku.

Zapraszamy!


Info i fot. Muzeum im. St. Staszica