Stowarzyszeniem Amazonki w Hrubieszowie otrzymało dotację od Powiatu Hrubieszowskiego w wysokości 6️ 500 zł, która wykorzystana będzie na specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne.

Reklamy

22 lipca 2020 r. pomiędzy Powiatem Hrubieszowskim, reprezentowanym przez Starostę Hrubieszowskiego Anetę Karpiuk oraz Wicestarostę Marka Katę, a Stowarzyszeniem Amazonki w Hrubieszowie, podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pt. „Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia pacjentów onkologicznych”. Całkowita wartość dotacji 6️ 500 zł.

W ramach zadania, Stowarzyszenie Amazonki wykorzysta otrzymane środki na zorganizowanie rehabilitacji specjalistycznej dla członkiń oraz pokrycie kosztów wynajmu salki do rehabilitacji.

Reklamy

Rehabilitacja specjalistyczna realizowana będzie w formie zabiegów wykonywanych przez uprawnionego fizjoterapeutę. Zabiegi te mają formę masażu limfatycznego ręki po stronie operowanej, poprawiają zdolności ruchowe kończyny oraz ogólną sprawność fizyczną i stan zdrowia. Ułatwiają powrót do pracy zawodowej i do normalnego życia rodzinnego.

Pacjentkami będą kobiety po mastektomii oraz po leczeniu radioterapią i chemioterapią, u których powstały zmiany w narządach ruchu, wymagające stałej rehabilitacji.

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie posiada długoletnie doświadczenie w realizacji planowanych działań. Zadania pożytku publicznego realizuje od 2011 roku i pozyskuje dotacje na ten cel między innymi ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.


info i fot. Starostwo Powiatowego w Hrubieszowie