66 paczek

W czasie akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei uzyskano fundusze na zakup 66 paczek żywnościowych, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom powiatu miasta gminy Hrubieszów.

Reklamy

Wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei Serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

Więcej o przebiegu akcji znajdziecie
Tutaj >>

zobacz zdjęcia >>