70 lat Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – rys historyczny

Zawodowa Straż Pożarna w Hrubieszowie powstała 70 lat temu. Natomiast początki zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie sięgają 1816 roku.

Reklamy

 

W październiku 1949 roku ochrona przeciwpożarowa powierzona została Terenowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. W tym okresie w straży zatrudnionych było 9 osób w systemie zmianowym 24/24.

W 1954 roku straż pożarna  otrzymała komplet węży angielskich, motopompę oraz toporki. W kolejnych latach następowało sukcesywne wyposażanie jednostki w sprzęt produkowany w kraju. Pierwszym wozem bojowym przystosowanym do przewozu sprzętu był Star 20.

W latach 1954 – 1965 rozbudowano istniejące obiekty Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Bożnicznej.

W 1972 roku oddano do użytku kompleks nowych obiektów ZSP w Hrubieszowie przy ulicy Gródeckiej z pełnym zapleczem warsztatowo-magazynowym. W związku z tym w listopadzie 1986 roku rozpoczęto budowę dodatkowego obiektu warsztatowo-biurowego, który został oddany do użytku w 1989 roku. W tym samym roku Komendzie Rejonowej w Hrubieszowie zostaje nadany sztandar na 40 lecie istnienia.

Z przeprowadzoną reorganizacją struktur straży pożarnych, ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1 lipca 1992 roku Zawodowa Straż Pożarna przekształciła się w Państwową Straż Pożarną.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. zgodnie z ustawą administracyjną kraju Komenda Rejonowa PSP stała się Komendą Powiatową PSP w Hrubieszowie.

Dziś do realizacji zadań przeciwpożarowych doszły kolejne dziedziny ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego oraz  medycznego. Zakres działań PSP na przestrzeni lat zmienił się jak wskazują odnotowane statystyki znaczną przewagą są miejscowe zagrożenia a pożary stanowią mniejszą część.

Obecnie KP PSP w Hrubieszowie posiada kompleks budynków warsztatowo-biurowych, magazynowych oraz zbiornik przeciwpożarowy. W strukturze komendy funkcjonuje jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza, która zabezpiecza cały teren powiatu hrubieszowskiego. Na terenie administracyjnym komendy funkcjonuje 71 jednostek OSP w tym 10 jednostek włączonych do KSRG.

Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie składa się z płata, głowicy i drzewca. Na stronie głównej płata znajduje się równoramienny krzyż koloru białego po środku którego umieszczone jest godło państwowe, umieszczony jest również napis „Bóg Honor Ojczyzna”. Na stronie odwrotnej w środku płata znajduje się wizerunek Świętego Floriana, wokół wizerunku umieszczony jest napis Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Rok 1949 oznacza datę powołania jednostki, oznaczony jest również obecny jubileuszowy rok 2019.  Głowica sztandaru ukazuje strażacki hełm zwieńczony wieńcem laurowym, nad którym krzyżują się dwa toporki strażackie oraz górujące nad nimi płomienie o pięciu rozgałęzieniach.

 

 

Reportaż wideo Hrubieszow.TV:

http://hrubieszow.tv/hrubieszow/video/333-70-lecie-panstwowej-strazy-pozarnej-w-hrubieszowie.html

 

 

(źródło: KP PSP Hrubieszów)

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Obchody 70-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie