90.330 złotych dla Gimnazjum nr 1

To dla Gimnazjum duże osiągnięcie.
W roku szklonym 2006/07 Gimnazjum nr 1 pozyskało na opracowany przez siebie projekt dofinansowanie w wysokości 90.330 złotych.

Reklamy

br />Jest to dla szkoły suma niebagatelna a najważniejszy jest fakt, że pieniądze te inwestujemy w szkołę; wyposażenie klasopracowni, modernizację sal lekcyjnych i uruchomienie nowych pomieszczeń, które będą służyły uczniom naszego gimnazjum.

Od marca regularnie odbywają się już zajęcia językowe w profesjonalnie doposażonej w 22 stanowiska dla uczniów pracowni językowej.
Pracownia została kompleksowo wyposażona – w stanowisko dla nauczyciela z pulpitem sterowniczym, sprzęt audio przystosowany do nauki języków wraz z kompletem nagrań do nauki języka angielskiego, 22 stanowiska słuchawkowe dla uczniów oraz tablicę obrotową.
Sala lekcyjna została wcześniej wyremontowana i obecnie jest zupełnie nowa.

Jest to dopiero pierwszy krok z realizacji całego projektu, który dodatkowo przewiduje utworzenie sali gimnastyczno – korekcyjnej „mała sala”, do której zakupiono wyposażenie wartości 50 tys. zł., pomieszczenia do nauki indywidualnej wyposażonej w nowy sprzęt komputerowy na 5 stanowisk oraz doposażenie już istniejących sal w dodatkowy sprzęt
np. kamerę cyfrową, aparaty cyfrowe, rzutnik multimedialny, profesjonalny mikroskop z możliwością wyświetlania obrazu, sprzęt nagłaśniający o wartości 10 tys. zł. i wiele innych pomocy dydaktycznych. Szkolne Centrum Multimedialne w ramach realizacji projektu zostało uzupełnione o nowe meble, zwiększające komfort pracy przy komputerach.

Koniec realizacji zadań nastąpi jeszcze w tym roku. Zatem nowy rok szkolny rozpoczniemy w ciekawszej i odnowionej szkole.

Tekst i zdjęcia
Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>