Abp Mokrzycki na odpuście ku czci MB Sokalskiej

Hrubieszów

Reklamy

Jak podaje portal Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, z udziałem metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego odbędą się 4 i 5 września w Hrubieszowie uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Sokalskiej.

Pierwszego dnia uroczystości, w sobotę 4 września Mszy św. wigilijnej przewodniczyć będzie o. Nikodem Sobczyński OFM z Leżajska. Po niej nastąpi nabożeństwo ku czci Siedmiu Radości NMP oraz procesja i apel maryjny.

W niedzielę 5 września o godz. 12.00 sumie pontyfikalnej w hrubieszowskim sanktuarium przewodniczyć będzie metropolita lwowski obrządku łacińskiego abp Mieczysław Mokrzycki, który wygłosi także homilię.

Początki kultu Matki Bożej Pocieszenia – z Sokala sięgają 1392 r. Obraz został ukoronowany papieskimi koronami w 1724 r. Cześć wizerunkowi Maryi oddawali królowie i możnowładcy zarówno katoliccy, uniccy jak i prawosławni, w tym m.in. Bohdan Chmielnicki.

Od końca XVI w. na zaproszenie biskupa chełmskiego Stanisława Gomolińskiego sokalskim sanktuarium opiekowali się ojcowie bernardyni. Gdy w 1951 r. w ramach tzw. „prostowania granic” Polski z ZSRR musieli oni opuścić sanktuarium i klasztor, zabrali ze sobą do Krakowa cudowny wizerunek Matki Bożej. Do Hrubieszowa obraz Matki Bożej Sokalskiej przywieźli w 2002 r., gdy na zaproszenie biskupa zamojsko-lubaczowskiego objęli w posiadanie kościół pw. św. Stanisława Kostki. Nowe korony oraz suknię dla cudownego Obrazu poświęcił Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
KU CZCI MATKI BOŻEJ SOKALSKIEJ
W HRUBIESZOWIE

4 września 2010 r. (Sobota)

18.30 – Msza święta wigilijna – przewodniczy oraz słowo Boże głosi O. Nikodem Sobczyński OFM (Leżajsk)
– Nabożeństwo ku czci Siedmiu Radości NMP; Procesja Maryjna
– Apel Maryjny i zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Sokalskiej

*****

5 września 2010 r. (Niedziela)

6:30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP – Odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Sokalskiej

7:00; 9:00 – Msze święte z kazaniem

12:00 – Msza święta Pontyfikalna – przewodniczy oraz słowo Boże głosi J. E. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki – Arcybiskup Metropolita Lwowski (Ukraina)

18:00 – Nieszpory Maryjne

18:30 – Msza święta z kazaniem – Zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Sokalskiej