Absolutorium dla Zarządu Powiatu przyjęte

Na dzisiejszej sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Reklamy

 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok przyjęto jednogłośnie.

Radni przyjęli również sprawozdania finansowe za 2014 rok Muzeum im. Ks. St. Staszica oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie.

Pomimo kontrowersji związanych ze stratami hrubieszowskiego szpitala związanych ze sprawą podwójnej zapłaty za sprzęt medyczny oraz nadwykonaniami usług medycznych, zatwierdzono, choć niejednogłośnie, roczne sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz informację o realizacji kontraktu zawartego z NFZ na 2015 r.Zobacz też:

Hrubieszów: Kto naraził szpital na stratę 1,5 mln zł? 

Krajobraz po kontroli

Hrubieszowski szpital w opałach. Musiał zapłacić za sprzęt drugi raz?