Absolutorium dla Zarządu Powiatu. Przyjęto sprawozdania finansowe muzeum, biblioteki i szpitala

Na dzisiejszej sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Reklamy

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok przyjęto z jednym głosem wstrzymującym się.

Radni przyjęli również sprawozdania finansowe za 2013 rok Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie za 2013 r. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie.

Zatwierdzono również roczne sprawozdanie finansowe i podział wyniku finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz informację o realizacji kontraktu zawartego z NFZ na 2014 r.

Hrubieszowski szpital rok 2013 zamknął dochodem w wysokości 189 tys. zł.