Ach, cóż to był za bal..!!!

Hrubieszów

21 maja 2009 r. odbył się już ósmy z kolei BAL GIMNAZJALNY klas III hrubieszowskiego Gimnazjum nr 2. Po części oficjalnej rozpoczęła się trwająca do późnych godzin nocnych zabawa.

Reklamy

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 przemówieniem dyrektora szkoły, pana Artura Dąbrowskiego. Potem głos zabrali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Hrubieszowa – pan Zbigniew Dolecki i Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 – pani Anna Naja, a także Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Paula Niedobit. Po przemówieniach uczniowie klas III odtańczyli tradycyjnego poloneza, którego układ ćwiczyli przez wiele tygodni pod fachowym okiem pani Grażyny Temporowicz.

Po części oficjalnej rozpoczęła się trwająca do późnych godzin nocnych zabawa z zespołem STRYCH, podczas której nie zabrakło rozmaitych dedykacji, a także zaskakujących momentów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje przygotowana przez uczniów klasy IIIA niespodzianka w postaci satyrycznej piosenki poświęconej nauczycielom naszej szkoły.

tekst i foto
Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009