Agro – Forum

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie mają zaszczyt zaprosić na AGRO-FORUM, polsko-ukraińskie targi nowoczesnej wiedzy i technologii rolniczych połączone z konferencją poświęconą współpracy sektora rolnego z Polski i Ukrainy.

***

Konferencja i targi odbędą się w dniu 3 grudnia 2009 roku (czwartek) w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka 2.

AGRO-FORUM jest uwieńczeniem realizacji międzynarodowego polsko-ukraińskiego projektu pt.: „Agroszansa. Program specjalistycznych szkoleń i wizyt studyjnych dla przedstawicieli sektora rolnego obwodu wołyńskiego na Ukrainie”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku.

AGRO-FORUM jest organizowane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Powiatu Hrubieszowskiego.

Celem konferencji jest wymiana wzajemnych doświadczeń oraz nowoczesnej wiedzy i technologii rolniczych pomiędzy producentami oraz firmami sektora rolnego z Polski i Ukrainy. Uczestnicy AGRO-FORUM będą się prezentować na stoiskach z materiałami promocyjnymi, produktami, reklamami i publikacjami. Podczas Forum będą obecne ośrodki doradztwa rolniczego z Lubelszczyzny oraz inne firmy i instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym oraz promocją rolnictwa. Na konferencji będą obecne władze lokalne i regionalne z Polski i Ukrainy, które mogą aktywnie wspierać rozwój rolnictwa na swoim terenie oraz promować swój region.

***

PROGRAM

„AGRO-FORUM. Polsko-ukraińskie targi nowoczesnej wiedzy i technologii rolniczych połączone z konferencją poświęconą współpracy sektora rolnego z Polski i Ukrainy”.
Hrubieszów, dnia 3 grudnia 2009 roku

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.45 Otwarcie Konferencji
10.45 – 11.15 „Znaczenie integracji europejskiej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce”
11.15 – 11.30 Przedstawienie efektów realizacji projektu pt. „Agroszansa. Program specjalistycznych szkoleń i wizyt studyjnych dla przedstawicieli sektora rolnego obwodu wołyńskiego na Ukrainie”
11.30 – 11.45 Prezentacja rejonu oraz efektów realizacji projektu na terenie rejonu horohowskiego na Ukrainie
11.45 – 12.00 Prezentacja rejonu oraz efektów realizacji projektu na terenie rejonu Włodzimierz Wołyński na Ukrainie
12.00 – 12.15 Prezentacja rejonu oraz efektów realizacji projektu na terenie rejonu Kiwercywskiego na Ukrainie –
12.15 – 12.30 Prezentacja rejonu oraz efektów realizacji projektu na terenie rejonu turyskiego na Ukrainie
12.30 – 12.45 Przerwa kawowa
12.35 – 12.55 Instrumenty wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich na Lubelszczyźnie
12.55 – 13.15 Efekty i korzyści funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce i na Lubelszczyźnie
13.15 – 13.35 Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
13.35 – 13.50 Możliwości współpracy sektora rolnego z Polski i Ukrainy
13.50 – 14.00 Podsumowanie konferencji i dyskusja. Zakończenie konferencji
14.00 – 14.30 Uroczysty lunch
14.30 – 16.00 Zwiedzanie stoisk na hali wystawienniczej przez uczestników konferencji

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ RP w 2009 roku

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009