Akademia menedżera

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY uprzejmie informuje, że rozpoczęła realizację projektu

Reklamy

br />”AKADEMIA MENEDŻERA – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH DROGĄ DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA”,
w ramach działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO RZL.

AKADEMIA MENEDŻERA to program szkoleń i warsztatów, przeznaczony dla właścicieli, kadry menedżerskiej i pracowników przedsiębiorstw z terenu całego kraju. Projekt zakłada przeszkolenie 1440 pracowników i kadry menedżerskiej z ok. 120 przedsiębiorstw sektora MŚP oraz z ok. 10 dużych przedsiębiorstw.

Reklamy

W ramach projektu oferujemy profesjonalne szkolenia, wykorzystujące nowoczesne metody przekazywania wiedzy, prowadzone przez doświadczonych trenerów i konsultantów, w tym:
 9-cio dniowy cykl szkoleniowy „Akademia menedżera”, przekazujący skondensowaną wiedzę z zakresu kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
 2-dniowe Szkolenia pogłębione o charakterze warsztatowo-treningowym, umożliwiające zdobycie przez uczestników szerokiego zakresu praktycznych umiejętności z wybranej tematyki szkoleniowej.

TEMATYKA SZKOLEŃ OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
 zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 komunikacja wewnętrzna i public relations
 zarządzanie zasobami ludzkimi
 diagnozowanie i usprawnianie systemu zarządzania
 marketing strategiczny
 otoczenie prawne przedsiębiorstwa
 studia inwestycyjne
 profesjonalna obsługa klientów
 skuteczne techniki sprzedaży
 negocjacje z elementami psychologii
 merchandising detalisty i producenta

Oferowany program szkoleniowy pozwoli uczestnikom lepiej adaptować się do zmieniających się warunków gospodarczych i wpłynie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności uczestniczących w programie przedsiębiorstw.

Proponowane szkolenia mogą mieć charakter otwarty i zamknięty.

Planujemy przeprowadzenie 8 edycji cyklu szkoleniowego „Akademia Menedżera” oraz 88 szkoleń pogłębionych Projekt trwać będzie do końca I kwartału 2008 roku.
Szkolenia zorganizowane będą w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Województwa Lubelskiego, głównie w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie i Krasnobrodzie.

Uczestnicy szkoleń mają zagwarantowane: materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Szkolenia są tylko częściowo odpłatne dla firm. Dofinansowanie, którym objęte jest szkolenie zależy od wielkości firmy:
– dofinansowanie dla firm z sektora MŚP – 80%
– dofinansowanie dla dużych firm – 60%
Wkład własny może być rozliczony przez firmę w następujących formach: gotówką, bądź udokumentowanymi wydatkami z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia/szkoleń za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, 20-094 Lublin, ul. Lubartowska 74 A, I p. pok.108; tel.(0 81) 710 19 10, w Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie, Pl. Wolności 15,
tel. 084 696 54 77 oraz na stronie internetowej: www.fundacja.lublin.pl

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ