Akcja Humanitarna w SP nr 1

Hrubieszów

W marcu 2009r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie przystąpiła do akcji humanitarnej „Zbieram wodę”. Pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej, w dniu 20.03.2009 r. w szkole zorganizowano „ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W TWOJEJ SZKOLE”.

Reklamy

Uczniowie „Jedynki” wzięli udział w apelu, podczas którego przybliżono tematykę akcji humanitarnej PAH, organizowanej na potrzeby budowy studni w Sudanie i Darfurze.

W marcu i w kwietniu, w klasach I – III oraz IV – VI przeprowadzono lekcje wychowawcze
wg scenariuszy proponowanych przez PAH, z zakresu edukacji globalnej.

Reklamy

O znaczeniu wody, a także o problemie jej niewłaściwego wykorzystania, uczniowie rozmawiali także podczas lekcji przyrody. W gablotach ściennych zamieszczono gazetki informacyjne o akcji humanitarnej „Zbieram wodę”. Artykuł o tej tematyce zamieściła także gazetka szkolna „Jedyneczka”.

W „Dniu Samorządności”, a także podczas zajęć w klasach, uczniowie stworzyli barwne plakaty, które podkreślają znaczenie wody w życiu każdego człowieka i uczą, jak oszczędzać wodę na co dzień. Plakaty wywieszono na korytarzach szkolnych.

W szkole rozprowadzane są gadżety kampanii prowadzonej przez PAH – breloczki i krople wody z logo „Woda pitna”, z których dochód w całości przeznaczony jest na pomoc humanitarną dla potrzebujących regionów świata.

Szkolną akcję zorganizowali: pedagog szkolny, Samorząd szkolny oraz Szkolne Koło PCK. Problem braku wody dotyczy głównie większej części Afryki oraz Azji. Trzy czwarte chorób w tych krajach, wynika właśnie z braku wody. Zakażona lub brudna woda zabija więcej osób niż AIDS, nowotwory czy wojny. Tak więc gorsza jakość wody to nie tylko jej gorszy smak, to także – dla wielu – wyrok śmierci.
Warto o tym pamiętać, podczas codziennego używania wody.

Warto pomagać potrzebującym i należy uczyć dzieci – jak pomagać.
Więcej informacji o tej akcji humanitarnej PAH można znaleźć na stronie www.wodapitna.pl >>

Tekst: SP 1

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009