Akcja krwiodawstwa

Hrubieszów

Reklamy

We wtorek 1 lutego w godz.8:30 – 12:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury, odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa. Możemy oddać krew na rzecz 27-letniego policjanta z Tomaszowa Lubelskiego – chorego na nowotwór. Nie bądźmy obojętni!!!

Zapraszamy!!!

Reklamy

Przypominamy
że akcja krwiodawstwa przeprowadzana jest przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w Hrubieszowskim Domu Kultury.

***

Na stałe informacje o akcji krwiodawstwa znajdziecie w prawym menu LubieHrubie, w dziale „Informator”, pod hasłem „Krew”.

***

Twoja krew jest najlepsza, bo płynie prosto z serca

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, ponieważ do pobierania krwi używany jest wyłącznie jałowy sprzęt jednorazowego użytku. Przed każdym oddaniem krwi u dawcy wykonywane są badania laboratoryjne i badanie lekarskie, na podstawie których dawca kwalifikowany jest do oddania krwi.

W jaki sposób można oddać krew?
1. Metoda konwencjonalna – dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml, nie częściej niż co 8 tygodni.
2. Metoda plazmaferezy automatycznej – dawca oddaje tylko osocze w ilości 600 ml, nie częściej niż co 2 tygodnie.
3. Metoda cytaferezy – dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (płytki, krwinki białe), nie częściej niż co 4 tygodnie.

Po oddaniu krwi:
– otrzymujesz ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad,
– w dniu oddania krwi przysługuje Ci dzień wolny od pracy i nauki,
– możesz otrzymać wynik oznaczenia grupy krwi.

***

Jeżeli oddasz honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobiety) lub 6 litrów krwi (mężczyźni) otrzymasz tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Tytuł ten upoważnia Cię do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających oraz do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej i aptek poza kolejnością. Po oddaniu 18 litrów krwi uzyskasz prawo do bezpłatnych przejazdów liniami MPK w Lublinie.

***

„Bezpieczeństwo krwi zaczyna się ode mnie”

Krwiodawcą może być każdy zdrowy człowiek. Tylko wówczas oddanie krwi nie będzie szkodliwe dla organizmu, a pobrana krew lub osocze nie będą stanowić zagrożenia dla chorych.

***

Możesz zostać honorowym krwiodawcą, jeżeli:

– ukończyłeś 18 rok życia,
– nie chorowałeś na żółtaczkę zakaźną,
– w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziłeś żadnych zabiegów chirurgicznych,
– w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u Ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
– nie przyjmowałeś nigdy narkotyków,
– w ostatnim czasie nie przyjmowałeś szczepień ochronnych,
– nie przyjmujesz i ostatnio nie przyjmowałeś żadnych leków,
– kobieta nie może oddawać krwi w czasie trwania miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu,
– nie przechodzisz aktualnie żadnej infekcji ( katar, kaszel, ból gardła ).

***

Dar krwi darem serca

Nie wahaj się – podejmij decyzję. Zgłoś się:

do Hrubieszowskiego Domu Kultury w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
albo
do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. l Armii WP 8, tel. 532-62-75 lub do najbliższego Oddziału RCKiK
– wypoczęty,
– po lekkim, ubogotłuszczowym posiłku,
– z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem),
– dzień wcześniej nie spożywaj żadnego alkoholu.

***

Twoja Krew nadzieją dla chorych

Na Twoją krew i osocze czekają chorzy i poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi.

Krwotoki, przeszczepy organów, hemofilia wymagają stosowania transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych.

Podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży często potrzebna jest transfuzja krwi.