Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tymi słowy 18. nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół powiatu hrubieszowskiego przyjęło w dniu dzisiejszym akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Reklamy

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w trakcie VIII sesji Rady Powiatu. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymali:

Joanna Barbara Patkowska – Zespół Szkół Nr 1
Anna Olko – Zespół Szkół Nr 1
Jolanta Szadowska – Zespół Szkół Nr 3
Marta Czerwińska – Zespół Szkół Nr 3
Agnieszka Szymanik-Lipska – Zespół Szkół Nr 3
Kinga Wawrusiewicz – Zespół Szkół w Turkowicach
Aleksandra Magdalena Pecyna-Łobocka – Zespół Szkół Nr 4
Katarzyna Dziumaga – Zespół Szkół Nr 2
Paweł Padkowski – Zespół Szkół Nr 4
Joanna Goszko – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
Joanna Hładkiewicz – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
Magdalena Mielniczuk – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
Marcin Perkman – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
Jolanta Elżbieta Korneluk – Zespół Szkół Nr 2
Andrzej Chwedczuk – Zespół Szkół Nr 2
Monika Kot – Zespół Szkół Nr 1
Jarosław Jan Łabański – Zespół Szkół Nr 1
Magdalena Jędruszczak – Zespół Szkół Nr 1

GALERIA: