Aktywnie, przyjemnie i zdrowo…

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii pozyskał dofinansowanie z Urzędu Miasta Hrubieszowa w wysokości 5.500 zł.

Reklamy

Oprócz tego, że pieniążki są dla nas niespodzianką to staną się również drogą do zrealizowania marzeń sporej grupy uczniów naszej szkoły. 

Są wśród nas tacy, którzy narty już mieli na nogach i wiedzą jak wielką frajdę daje ten sport, ale są też tacy, którzy dopiero dzięki takiemu dofinansowaniu będą mogli spróbować własnych sił w sportach zimowych.

Organizacja wypoczynku będzie przebiegała zgodnie z określonym harmonogramem, by połączyć pożyteczne z przyjemnym, naukę z zabawą, zimowego przede wszystkim by pokazać, że szkoła nie musi kojarzyć się z nudą.

 

Program zimowego wypoczynku w Zespole Szkół Miejskich nr 1

„Aktywnie, przyjemnie i zdrowo” wersja I

Cele:

 • Zdobycie podstawowych technik narciarskich.
 • Nauka jazdy na nartach zjazdowych.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu
 • Promocja Zamojszczyzny jako regionu turystycznego – poznajemy uroki Roztocza (Jacnia).
 • Doskonalenie podstawowych technik gry w tenisa stołowego.
 • Rozwijanie samodzielności, zaradności, kreatywności oraz asertywności.
 • Stworzenie alternatywy dla biernego spędzania czasu wolnego.

Zaplanowane zadania:

1.    Zajęcia rekreacyjno – instruktażowe prowadzone w szkole w dniu 11.02.2013.

 • 00 – Weryfikacja umiejętności narciarskich i podział na grupy zaawansowania.
 • 10 00 – Przygotowanie sprzętu i zaznajomienie uczestników z zasadami bezpiecznego poruszania się po stoku narciarskim.
 • Instruktaż poglądowy zachowania się na stoku – pokaz multimedialny
 • 11 30 – Posiłek regeneracyjny w szkole
 • 12 30 – Otwarty trening tenisa stołowego połączony z turniejem.
 • Zajęcia rekreacyjno sportowe – gry sportowe i świetlicowe – równolegle z turniejem tenisowym.
 • 1430 – zakończenie

2.    Cykl dwóch wyjazdów na narty do Jacni w dniach 12-13.02.2013.

 • 00  – Zbiórka w Sali korekcyjnej
 • 15 – Wyjazd autokarowy
 • 30 – Dobór sprzętu narciarskiego z wypożyczalni
 • 10 00 – Zajęcia z podziałem na grupy zaawansowania –  „ośla łączka”.
 • 10 30 – Nauka podstawowych technik zjazdowych.
 • 11 30 – Gry i zabawy na śniegu.
 • 13 – 14 Posiłek w restauracji Jacnia
 • 15 00 – Powrót do Hrubieszowa.

W planowanych zajęciach przewidywany jest udział  110 uczniów, 3 opiekunów oraz 1 instruktor narciarstwa. Kwota dofinansowania zawiera koszt wypożyczenia dodatkowego sprzętu narciarskiego, wykup karnetów, koszt transportu oraz wyżywienie uczestników. Środki własne wyjazdów narciarskich oraz zajęć w szkole stanowią: szkolny sprzęt narciarski, akcesoria i sprzęt sportowy opiekunowie oraz instruktor narciarstwa. Koszt dofinansowania nie zawiera gratyfikacji wynagrodzenia opiekunów zajęć.

 

Info: ZSM nr 1