Aktywność na wsi

HrubieszówDołhobyczów

Reklamy

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 50 do 64 roku życia, zameldowane oraz mieszkające na terenie Gminy Dołhobyczów, nieaktywne zawodowo, które są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

***

Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywność na wsi” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy:
– warsztaty artystyczne;
– szkolenie komputerowe;
– wycieczkę;
– festyn integracyjny;

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
– osoby w wieku od 50 do 64 roku życia;
– osoby zameldowane oraz mieszkające na terenie Gminy Dołhobyczów;
– osoby nieaktywne zawodowo;
– z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w życiu społeczno – kulturalnym;
– są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności;

Uczestnikom projektu zapewniamy:
– materiały szkoleniowe;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: LUTY 2010 – CZERWIEC 2010

Szczegółowych informacji udzielają:

Gminny Ośrodek Kultury
w Dołhobyczowie
ul. Spółdzielcza 8
tel. 084 653 24 19
e-mail: gokdolhobyczow@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury
w Dołhobyczowie filia w Przewodowie
Przewodów
tel. 084 661 44 18

***

Info
UG Dołhobyczów

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010