Alternatywne Metody Komunikacji – pracownicy Przedszkola Specjalnego uczestniczyli w szkoleniu

W dniach 22 – 23 listopada 2013r. pracownicy Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” uczestniczyli w szkoleniu na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC. Szkolenie oraz warsztaty prowadziła Pani Ewa Przebinda z Centrum Pestka w Krakowie.

Reklamy

Pani Ewa, w sposób bardzo zrozumiały, udzieliła nam odpowiedzi na pytania dotyczące doboru zestawu symboli i gestów dla dzieci oraz podpowiedziała jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej.

Podczas warsztatów wspólnie zaprojektowaliśmy pomoce komunikacyjne tzn.  plany dnia, plany czynności, tablice wyboru, tablice tematyczne,  indywidualne pomoce do porozumiewania się.

Reklamy

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne utrwaliły i usystematyzowały naszą wiedzę na ten temat, wiedzę, która w praktyce pozwoli nam rozmawiać z niemówiącymi dziećmi.

 

Zdjęcia »

 

Info i fot. NPS Mamy Siebie