Andrzej Barczuk powołany na etatowego członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

Na dzisiejszej sesji, Rada Powiatu Hrubieszowskiego podjęła decyzję w sprawie wyboru Andrzeja Barczuka na etatowego członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

Dziś, Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia złożonej przez Andrzeja Barczuka (PSL) rezygnacji i zwolnienia go z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie.

Rada, w kolejnym punkcie obrad, podjęła decyzję w sprawie wyboru Andrzeja Barczuka na etatowego członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie. Za przyjęciem uchwały, w tajnym głosowaniu było 12 radnych, przeciw głosowało 5, a jeden wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy, że

(…) „w chwili obecnej członkowie zarządu wykonują swoje funkcje bez etatu (oprócz Starosty i Wicestarosty, którzy wykonują swoje funkcje jako pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie wybory – przyp. red.).

Wzrastająca ilość zadań stawianych przed samorządem powiatowym powoduje również wzrost obciążenia Starosty i Wicestarosty obowiązkami związanymi z szeroko rozumianym prowadzeniem spraw Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, w tym realizacją przepisów związanych ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wprowadzenie instytucji etatowego członka zarządu spowoduje, że będzie on wykonywać swoje obowiązki w ramach stosunku pracy i umożliwi to sprawne działanie wspólnie ze Starostą i Wicestarostą na rzecz Powiatu. Pozwoli również na szerszą realizację zadań i obowiązków narzucanych na samorząd.” (…)