Andrzej Serafin przewodniczącym Rady Miasta Hrubieszowa – znamy prezydium RM

W poniedziałek 1 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miasta, w czasie której nowi radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady.

Reklamy


Do momentu wybrania nowego prezydium Rady, obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny senior – Marian Cisło.

Po uroczystym powitaniu radni odebrali z rąk Aureli Marii Sułkowskiej, przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze na radnego, po czym złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady został wybrany 8 głosami (na 15 obecnych radnych) Andrzej Serafin (PSL).

Decyzją radnych funkcję wiceprzewodniczących, również 8 głosami objęli: Anna Świstowska i Ryszard Wiech – obydwoje z PiS.