Ankieta – Programu Rewitalizacji dla Miasta Hrubieszowa

W związku z pojawiającą się możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej infrastruktury mieszkaniowej, Gmina Miejska – w partnerstwie ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi zamierza złożyć wspólny projekt o wsparcie finansowe kosztów rewitalizacji substancji mieszkaniowej na terenie miasta.

Reklamy

W chwili obecnej rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Hrubieszów na lata 2007 – 2015”. Opracowany dokument, stanowić będzie podstawę do właściwego przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Chcąc poznać opinie i uwagi mieszkańców w przedmiotowej sprawie, prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety. Wypowiedzi Państwa na temat związany z rewitalizacją pozwolą przyjąć optymalny kierunek działań, bliski oczekiwaniom władz i mieszkańców miasta.

Urząd Miasta Hrubieszów

ANKIETA >>