Anonse HDK

3 lipca 2008 r. od godz. 19:00 Hrubieszowski Dom Kultury w ramach „Czwartków pod gwiazdami” zaprasza miłośników gier i literatury fantastycznej na „SPOTKANIE Z GILDIĄ SZALEŃCÓW” z Hrubieszowskiego Klubu Fantastyki działającego przy HDK.

Reklamy

***

Od 7 lipca do 10 sierpnia 2008 r od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 19:00 zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i rodziców do wspólnej zabawy pod hasłem „RYCERZE GRODU RUBIEŻ”.

Wakacje w mieście realizowane przez Hrubieszowski Dom Kultury będą przebiegały w wybudowanym na placu przed HDK średniowiecznym grodzie, gdzie dzieci bawiąc się będą poznawały polska historię. Będzie to interesujące i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu poprzez integracyjne zajęcia rówieśnicze, oderwanie się od środowiska, poznanie nowych przyjaciół. Na koniec każdego tygodnia (piątki) Król Władysław Jagiełło będzie zapraszał dzieci i młodzież na ucztę do swojego grodu, w czasie której podziwiać będziemy popisy wokalne, grę na instrumentach, umiejętności taneczne itp.

Prowadzący zajęcia instruktorzy HDK będą czuwać nad bezpieczeństwem grodu i bawiących się dzieci. Na bywalców w „Grodzie Rubież” czeka mnóstwo ciekawych niespodzianek.

***

Informujemy, że Kino Hrubieszowskiego Domu Kultury w miesiącu lipcu będzie nieczynne – przepraszamy kinomanów.