Apel do ludzi dobrej woli!

„Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież…”
Św. Brat Albert
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta apeluje…

Reklamy

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o dary w postaci produktów żywnościowych dla najuboższych ludzi z naszego terenu, na Święta Bożego Narodzenia 2005 r.

Dary te prosimy składać w siedzibie Towarzystwa, przy ul. 3 – go Maja 6 (za starą plebanią), w Hrubieszowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.30 do dnia 21 grudnia 2005 r.

Bóg zapłać!
Zarząd Koła w Hrubieszowie