Apel o pomoc

Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież…
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o dary w postaci produktów żywnościowych dla najuboższych rodzin z naszego terenu na Święta Bożego Narodzenia.

Reklamy

Dary można składać w siedzibie Towarzystwa przy ul. Ciesielczuka 2 w Hrubieszowie od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14.

Bóg zapłać!!!

Zarząd Koła w Hrubieszowie