APEL o pomoc pogorzelcom z Hrubieszowa!

Polski Czerwony Krzyż apeluje o pomoc rodzinom, które ucierpiały podczas pożaru w nocy z 1 na 2 maja w Hrubieszowie.

Reklamy

W nocy z 1 na 2 maja w Hrubieszowie spłonęły dwa drewniane domy. Akcja gaśnicza trwała sześd godzin, zużyto 200 000 litrów wody. Jeden budynek spłonął doszczętnie, a po oględzinach inspektora nadzoru budowlanego okazało się, że drugiego również nie da się odbudowad.

W wyniku pożaru bez dachu nad głową pozostało 17 osób z ośmiu rodzin, w tym czworo dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

Nikt z mieszkaoców nie ucierpiał, ale pogorzelcy stracili dorobek swojego życia. Straty wstępnie oszacowano na 800 000 zł.

Polski Czerwony Krzyż apeluje o pomoc dla poszkodowanych. Dobrowolnych wpłat można dokonywad na konto bankowe w Banku Pekao S.A.

nr 30 1240 5497 1111 0010 5073 3270

z dopiskiem „POGORZELCY HRUBIESZÓW”

bądź osobiście w Oddziałach Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie całego województwa lubelskiego. Z zebranych datków zakupione zostaną niezbędne artykuły rzeczowe i żywnościowe, które pomogą w powrocie do normalnego życia.

Osoby, które chciałyby wesprzed pogorzelców przekazując dary rzeczowe proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pod numerem telefonu 84 696 55 60.

Więcej informacji można uzyskad pod numerami telefonów: Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie – 84 696-24-10, Lubelski Oddział Okręgowy PCK – 81 532-08-27.

 

www.lublin.pck.pl
www.facebook.com/pcklublin