Apele „Dbamy o zdrowie” w SP nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Już od września w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie rozpoczęła się realizacja działań profilaktycznych kształtujących prawidłowe postawy prozdrowotne uczniów, które odbywają się pod patronatem ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

***

Podczas zorganizowanych w szkole apeli profilaktycznych „Dbamy o zdrowie” (22.09.2009 r. klasy IV-VI, 25.09.2009 r. klasy 0-III), uczniowie uczestniczyli w pogadankach przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego – p. Martę Kuczyńską oraz pielęgniarkę szkolną – p. Iwonę Kalbarczyk.

Apele stały się dla uczniów okazją usystematyzowania wiedzy na temat zdrowego odżywiania, zgodnego z „Piramidą żywienia”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie produkty żywnościowe są dla nich odpowiednie, a jakich powinni unikać. Omówione zostały także zagadnienia higieny ciała i jamy ustnej, aktywności fizycznej, snu i wypoczynku oraz odpowiedniej postawy ciała.

Nie zabrakło także tematu uznanego za priorytetowy, dotyczącego zapobieganiu chorobom sezonowym i zakaźnym. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważne w kwestii zapobiegania chorobom jest pozostawanie w domu w przypadku złego samopoczucia, częste mycie rąk oraz osłanianie twarzy i nosa chusteczką podczas kaszlu i kichania.

Wiele uwagi poświęcono także zagadnieniom bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w jej pobliżu.

Podczas apeli uczniowie starsi chętnie odpowiadali na pytania, będące podsumowaniem przeprowadzonej pogadanki. Uczniom młodszym do gustu przypadły rymowanki
o witaminkach oraz bajka „O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu straszydle”.

Kontynuacją apeli profilaktycznych będzie udział uczniów SP nr 1 w konkursie profilaktycznym „Moje ABC zdrowia”, podczas którego będą oni mieli okazję przekazać innym swoją „receptę na zdrowie” w formie prac plastycznych oraz rymowanek.

Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie, podczas „Szkolnego Dnia Profilaktyki”.
Działania profilaktyczne, podejmowane przez SP nr 1, odbywają się pod patronatem ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

***

Tekst i foto:
SP nr 1

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009