Apele profilaktyczne w SP nr 1

Podczas apeli, przeprowadzonych w dwóch grupach wiekowych ( klasy I – III oraz klasy IV – VI), uczniowie wspólnie z nauczycielami zastanawiali się nad tym, co może pomóc współczesnemu młodemu człowiekowi stać się silnym i odpornym na zagrożenia takie jak uzależnienia oraz przemoc rówieśnicza.

Reklamy

„WOLNOŚĆ TO NIE CEL, LECZ SZANSA
BY SPEŁNIAĆ NAJPIĘKNIEJSZE SNY I MARZENIA”

Te słowa, wypowiedziane niegdyś przez Marka Grechutę, stały się myślą przewodnią apeli profilaktycznych, zorganizowanych w dniu 30.04.2008r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, która jak tysiące szkół z całej Polski, aktywnie zaangażowała się w kampanię„ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Podczas apeli, przeprowadzonych w dwóch grupach wiekowych ( klasy I- III oraz klasy IV- VI), uczniowie wspólnie z nauczycielami zastanawiali się nad tym, co może pomóc współczesnemu młodemu człowiekowi stać się silnym i odpornym na zagrożenia takie jak uzależnienia i przemoc rówieśnicza.

Nastrojowa poezja, zaprezentowana przez przedstawicieli Szkolnego Koła Teatralnego, skłoniła uczniów klas starszych do refleksji nad tym, jak korzystając z przywilejów młodości „zachować trzeźwy umysł” i powiedzieć NIE w sytuacji, gdy ktoś namawia do zrobienia czegoś złego.

Apel profilaktyczny dla grupy młodszej uświetniło wystąpienie pań nauczycielek nauczania zintegrowanego, które zaprezentowały swoim małym wychowankom, dostosowane do wieku utwory poetyckie, traktujące o przyjaźni i pokonywaniu złych myśli przy udziale prawdziwych przyjaciół.

Na hasło „ZAŚPIEWAJMY WESOŁO, BY TRZEŹWOŚĆ ZAPANOWAŁA WKOŁO”, mali uczniowie , przy akompaniamencie gitary, wspólnie ze swoimi wychowawcami zaśpiewali wesołe piosenki.

Podczas apeli, przybliżono wszystkim uczniom naszej szkoły, szczegóły kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, oraz zapoznano z zasadami uczestnictwa w konkursach przeznaczonych dla uczniów w ramach tejże kampanii.

Zgodnie z hasłem kampanii „W POSZUKIWANIU KWIATU PAPROCI”, promującym rozwijanie uzdolnień i pozytywnych zainteresowań, wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w szkolnych i międzyszkolnych konkursach plastycznych, sportowych, recytatorskich itp., wręczając im nagrody i dyplomy, a przede wszystkim nagradzając ich trud gromkimi brawami.

Apele, przeprowadzane raz w miesiącu, stają się powoli dobrą tradycją naszej szkoły.

Stanowią doskonałą okazję do wspólnego spotkania się, porozmawiania o sprawach ważnych, takich jak np. profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Tekst – SP nr 1

wybrał – mak

zobacz zdjęcia >>