Awanse i odznaczenia w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w ZK w Hrubieszowie odbyły się uroczystości związane z wręczeniem funkcjonariuszom odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej, aktów nadania wyższych stopni służbowych, oraz wyróżnień.

Reklamy

 

Wyjątkowe Święto

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Narodowe Święto Niepodległości to dzień, w którym my Polacy oddajemy hołd wszystkim Tym, którzy na ołtarzu Niepodległej Polski złożyli dar najcenniejszy, jakim jest ludzkie życie.

W hrubieszowskiej jednostce penitencjarnej obchody odbyły się 29 listopada 2019 r. Wzięli w nich udział funkcjonariusze i pracownicy zakładu karnego. Wśród zaproszonych gości byli obecni także: Pani Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, Pani Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, płk Jakub Garbowski – Dowódca 2. Pułku Rozpoznawczego, st.chor.sztab. Andrzej Młynarczuk – Starszy Podoficer Dowództwa 2. Pułku Rozpoznawczego, ppłk Dariusz Łopocki – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, mł.insp. Ryszard Wasiak – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie, nadkom. celny Ryszard Krawczyk – Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie, kom. celny Grażyna Palichleb – Kierownik Oddziału Celnego w Hrubieszowie, st.kpt. Kamil Zamościński – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KPPSP w Hrubieszowie, Pan Tadeusz Wdowiak – Komandant Straży Miejskiej w Hrubieszowie, Pani Aleksandra Muzyczuk – reprezentująca Gminę Hrubieszów Pan Arkadiusz Zając – inżynier nadzoru Nadleśnictwa Strzelce, Pan Krzysztof Paradowski – Dyrektor Orlen Paliwa oddział Hrubieszów, Pani Anna Czerw – Dobosz Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Pan Dariusz Gałecki Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, Pan Lech Jurczuk – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie.

– Dzisiejsze wspólne świętowanie odbywa się w szczególnym momencie dla polskiej Służby Więziennej – roku jubileuszowym 100 lecia istnienia naszej formacji. W ten sposób symbolicznie zamykamy klamrą ten ważny, wyjątkowy rok. Jest to też okazja do podziękowania wszystkim gościm za całoroczną współpracę, okazywane wsparcie i życzliwość… Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym jeszcze raz gratuluję – podkreślił Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz, wyrażając uznanie dla przybyłych gości oraz dla pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników.


W hrubieszowskiej jednostce

Z dniem 11 listopada 2019 roku awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało: w korpusie oficerskim 5 osób, w korpusie chorążych 5 osób, w korpusie podoficerskim 47 osób, w korpusie szeregowych 1 osoba. Nadano 3 odznaczenia za zasługi w pracy penitencjarnej, wyróżniono 16 funkcjonariuszy nagrodą pieniężną i 6 pracowników cywilnych nagrodami rzeczowymi.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów