Bądźmy razem w Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa – 21 marca

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Hrubieszowie zaprasza! Przyłącz się do akcji – 21 marca załóż niepasujące skarpetki! Tak niewiele, jeden dodatkowy niepasujący chromosom…

Reklamy

 

Tego dniaw naszej placówce przyul. Zamojska 16Apo raz pierwszy przyłączymy się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „ Mój Głos, Moja Społeczność – dać szansę ludziom z Zespołem Downa mówić, być słyszanym i wpływowym na działania i politykę rządu, być w całości włączonym do społeczeństwa.”

Głównym celem obchodów święta jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat Trisomii 21 oraz propagowanie praw osób z Zespołem Downa i integracja z nimi.

Dla wyrażenia solidarności, akceptacji, zrozumienia i otwartości dla osób z Zespołem Downa i ich rodzin zachęcamy wszystkich w tym dniu do założenia kolorowych skarpetek najlepiej nie do pary. Skarpetki mają przypominać nam o fakcie, że w społeczeństwie obok nas żyją osoby, na codzień zmagające się z poczuciem odrębności i niedopasowania do reszty społeczeństwa.

Święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa (ang. Down Syndrome International, DSI), a od 2012 roku obchodzone jest pod patronatem ONZ. Data obchodów nie jest przypadkowa 21 marca wyznacza początek astronomicznej wiosny, symbolizuje odrodzenie Ziemi oraz narodziny ludzi niezwykłych. Osoby z zespołem Downa w 21 parze chromosomów zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Według statystyk, co 3 minuty na świecie rodzi się dziecko z tą genetyczną właściwością – trisomią 21 chromosomu.