Będzie modernizacja hrubieszowskiego rynku – ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miasta, do końca listopada tego roku powstanie projekt rewaloryzacji rynku w Hrubieszowie wraz z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego na nowe zagospodarowanie terenu.

Reklamy

To efekt umowy podpisanej 20 lipca przez burmistrza miasta Martę Majewską z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Od ubiegłego roku miasto Hrubieszów, w ramach podpisanego porozumienia, współpracuje z Wydziałem Architektury tej uczelni.

Rewaloryzacja oznacza przywrócenie wartości, czyli remont lub modernizację obiektów o szczególnej wartości zabytkowej. Wymaga to dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, mających na celu wyeksponowanie tych wartości.

Przyjęta koncepcja ma uwzględniać nasadzenia roślinności i drzew, wygospodarowanie miejsc dla ogródków gastronomicznych, jak również pozostawienie przestrzeni do organizacji wydarzeń plenerowych.

Obecny wygląd rynku to efekt wykonanej w latach 2010-2014 Rewitalizacji Centrum Hrubieszowa. Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Okres trwałości projektu, czyli czas, w którym projekt nie mógł być poddawany znaczącym modyfikacjom zakończył się w minionym roku.

­

(info: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Wkrótce ruszy budowa drogi dojazdowej do basenu – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Wkrótce ruszy budowa drogi dojazdowej do basenu – DJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie