Będzie nowoczesny tomograf komputerowy dla hrubieszowskiego szpitala – ZDJĘCIA

W niedzielę 29 listopada, przed hrubieszowskim szpitalem, odbył się briefing prasowy związany z zakupem specjalistycznego tomografu komputerowego.

Reklamy

W konferencji prasowej udział wzięli: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk, wicestarosta Marek Kata, dyrektor szpitala Dariusz Gałecki oraz Anna Kusiak-Janiec. Spotkanie, podczas którego obowiązywały rygorystyczne zasady reżimu sanitarnego, odbyło się przed głównym wejściem do szpitala w Hrubieszowie.

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie uruchomi nową, specjalistyczną pracownię tomografii komputerowej wyposażoną w wysokiej klasy tomograf komputerowy – jeden z nowocześniejszych w regionie o wartości blisko 2 mln 100 tys. złotych. Inwestycja ta zostanie zrealizowana dzięki staraniom dyrekcji placówki i wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Władze powiatowe przekazały kwotę 1 mln 100 tys. złotych, a dotację w wysokości 600 tys. złotych udzieliło Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozostała część zakupu zostanie sfinansowana ze środków własnych hrubieszowskiego szpitala.

Zakup tomografu rozszerzy zakres usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie i przełoży się na bezpieczeństwo oraz komfort pacjentów.

Jest to w ostatnim czasie kolejna realizowana inwestycja hrubieszowskiego szpitala, po zakupie trzech nowoczesnych ambulansów medycznych, modernizacji Oddziału Pulmunologicznego, Chirurgicznego i Położniczego oraz obecnie remontowanych Oddziałach Wewnętrznym i Ginekologicznym.

­

***

­

Nowy tomograf komputerowy w Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie. Wizyta Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie uruchomi nową, specjalistyczną pracownię tomografii komputerowej, wyposażoną w jeden z najnowocześniejszych w regionie tomografów o wartości blisko 2 mln 100 tys. złotych. Inwestycja ta będzie zrealizowana dzięki staraniom Dyrekcji placówki i wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Wysokiej jakości sprzęt zostanie dostarczony do placówki w grudniu i rozszerzy zakres usług medycznych szpitala. Pozwoli na szybsze i dokładniejsze badania ze zmniejszoną dawką promieniowa, co wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort Pacjentów. To kolejna, ważna inwestycja szpitala w ostatnim czasie. W niedzielę, 29 listopada o godz. 13:00 przed Szpitalem Powiatowym w Hrubieszowie z tej okazji odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego oraz Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk.

Zakup specjalistycznego tomografu komputerowego przez Powiatowy Szpital w Hrubieszowie to koszt 2 099 952 zł. Dotację celową z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 600 000 zł na ten cel przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. Znaczącego wsparcia finansowego udzieliło także Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, które jako organ tworzący szpital, przeznaczyło kwotę 1 100 000 zł. Pozostała część zakupu zostanie sfinansowana ze środków własnych hrubieszowskiej placówki.

Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego daje nam możliwość opieki medycznej nad mieszkańcami powiatu hrubieszowskiego – naszymi Pacjentami na najwyższym poziomie diagnostycznym. Dzięki dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, możemy zrealizować to przedsięwzięcie i rozwijać naszą placówkę. Jesteśmy także w trakcie realizacji kolejnych, znaczących inwestycji. Wspólnymi siłami robimy wszystko, aby zmniejszyć dystans pomiędzy dużymi ośrodkami medycznymi, aktywnie korzystając ze środków unijnych, ale i krajowych. Chcemy oferować naszym Pacjentom kompleksową, specjalistyczną opiekę medyczną w komfortowych warunkach.  Dziękujemy za wsparcie – mówi Dyrektor Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie, lek. med. Dariusz Gałecki.

Zauważalny rozwój placówki

Zakup tomografu rozszerzy zakres usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie. Dyrekcja hrubieszowskiego szpitala z dużą determinacją dążyła do pozyskania środków na jego zakup i cel ten udało się zrealizować. Jest to w ostatnim czasie kolejna realizowana inwestycja hrubieszowskiego Szpitala, po zakupie trzech nowoczesnych ambulansów medycznych, modernizacji Oddziału Pulmunologicznego, Chirurgicznego i Położniczego oraz obecnie remontowanych Oddziałach Wewnętrznym i Ginekologicznym. W planach placówka ma także kolejne inwestycje.

Z satysfakcją zauważam rozwój szpitala, który w tak wysokim stopniu sprzyja dobru mieszkańców Hrubieszowa. Z przyjemnością wspieram i będę wspierał takie działania – wskazuje wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.

Tomograf zostanie dostarczony do hrubieszowskiej placówki w grudniu i zostanie zainstalowany
w nowej, specjalistycznej pracowni tomografii komputerowej. Nowy sprzęt jest jednym z najnowocześniejszych w regionie i odpowiadać będzie na potrzeby mieszkańców powiatu hrubieszowskiego i okolic.

Dbałość o Szpital Powiatowy w Hrubieszowie to wyraz troski o wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jako organ założycielski, dokładamy wszelkich starań w kwestii poprawy ochrony zdrowia w powiecie hrubieszowskim i wspieramy działania szpitala. Cieszymy się, że nasz powiat dysponuje placówką, która chce rozwijać swój potencjał i realizuje kolejne projekty na rzecz Pacjentów. Dlatego z pełnym przekonaniem przekazaliśmy pomoc finansową na tę ważną inwestycję, którą jest zakup tomografu komputerowego – mówi Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk.

Najnowszej generacji tomograf i wykonywane badania

Zakupiony tomograf komputerowy to najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Aparat marki Canon, który pojawi się w Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie wyposażony jest w nową technologię, która umożliwia uzyskanie jak najprecyzyjniejszych wyników – obrazów w wysokiej jakości. Bardzo istotne jest również, że podczas badania na tym aparacie pacjent otrzymuje znacznie mniejszą dawkę promieniowania jonizującego, co wpływa na jego bezpieczeństwo i komfort. Urządzenie posiada także wbudowaną kamerę, która pomaga w zapewnieniu lepszej opieki pacjentowi, dzięki ciągłej obserwacji podczas wykonywanej diagnostyki. Badania przeprowadzane są znacznie szybciej, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń obrazu wynikających z poruszania się pacjenta. Nowy tomograf może być zastosowany w diagnostyce całego ciała: mózgu, klatki piersiowej, jamy brzusznej, serca, układu kostno-szkieletowego czy nawet analizy guzków płuc. Służy również do wirtualnej kolonoskopii, a także do innych badań angiograficznych.

Dzięki badaniu tomografem komputerowym możliwa jest pełna diagnostyka pacjenta i ocena praktycznie wszystkich części ciała. To podstawowy element diagnostyki wielu chorób, w tym nowotworów. Tomograf jednak służy także do monitorowania przebiegu leczenia oraz oceny skuteczności wdrożonej terapii. Badanie takie jest bezbolesne, nieinwazyjne i szybkie – mówi Dyrektor Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie, lek. med. Dariusz Gałecki.

Z nowego tomografu komputerowego będą korzystać chorzy leczeni w szpitalu oraz pacjenci z zewnątrz, którzy przez lekarzy specjalistów otrzymają skierowanie w ramach NFZ. Ponadto, nowa pracownia tomografii komputerowej będzie świadczyła również badania komercyjne.

Bliżej pacjenta

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie chce być bliżej Pacjentów i umożliwić im bieżący kontakt. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony oficjalny profil na portalu Facebook, który zapewni Pacjentom i mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego jedną z najsprawniejszych i najwygodniejszych form kontaktu. Na portalu szpitala prezentowane będą informacje na temat działalności placówki, jej potencjału, osiągnieć i kadry. Publikowane będą także materiały informacyjne, edukacyjne i porady z obszaru ochrony zdrowia. Nie zabraknie również praktycznych informacji, jak godziny otwarcia poradni, dane kontaktowe czy zakres realizowanych świadczeń. O wszystkich szczegółach Szpital Powiatowy w Hrubieszowie niebawem poinformuje.

­

fot. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Dwie nowe karetki i Pododdział Rehabilitacji w hrubieszowskim szpitalu