Betlejem jest w Tobie

HrubieszówUchanie

Reklamy

W niedzielę, dnia 25 stycznia 2009 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbyło się Spotkanie Kolędowe, zatytułowane „Betlejem jest w Tobie”.

Są w naszym polskim i rodzinnym kalendarzu daty szczególne, wśród nich Święta Bożego Narodzenia. Święta stare, dawne, trochę tajemnicze, tyleż religijne, kościelne, co polskie.

Od wieków krzepiły serca, przydawały nadziei i wytrwałości, zespalały ludzi, bowiem są to święta radości, pogody i pojednania. W tradycji ludowej z okresem świąt Bożego Narodzenia wiąże się cała moc wierzeń, zwyczajów i obrzędów. Jednymi z wielu jest zwyczaj urządzania przedstawień jasełkowych oraz śpiewanie kolęd.

Nie ma narodu katolickiego, który nie posiadałby własnych kolęd. Polska, w swym dorobku kulturalnym i folklorystycznym posiada ich ponad 500. Kolędy nigdy nie poszły w zapomnienie, bo śpiewali je z ochotą wszyscy, młodzi i starzy, przekazywano je z pokolenia na pokolenie.

Pielęgnujmy te wszystkie wierzenia, zwyczaje i tradycje, ponieważ te formy kulturalne przekazywane z pokolenia na pokolenie zdołały przetrwać wieki i są częścią naszej tradycji narodowej. W ciężkich chwilach jakich było wiele w bogatej historii Polski – przywiązanie ludu do tańców, strojów, pieśni a także do wierzeń, zwyczajów i obrzędów – przyczyniło się do zachowania więzi narodowej i społecznej a tym samym do utrzymania polskości. Od wielu już lat organizujemy w naszym Ośrodku spotkania kolędowe.

***

Program tegorocznego spotkania przedstawiał się następująco:
– zaprezentowane zostały dwa przedstawienia jasełkowe,
– wręczone zostały nagrody dla zwycięzców IV Gminnego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Boże Narodzenie Tradycje i Obrzędy” zorganizowanego przez nasz Ośrodek,
– wysłuchaliśmy koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu amatorskich zespołów artystycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach: Zespołu ludowego „Staszicowiacy” z kapelą z Jarosławca, Zespołu wokalno – instrumentalnego „Nadzieja”, dzieci i młodzieży z koła muzycznego, a także naszej kochanej orkiestry dętej, która grała swe piękne kolędy pomiędzy poszczególnymi punktami programu artystycznego.

Gminny Ośrodek Kultury ogłosił i przeprowadził IV Gminny Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej pt „Boże Narodzenie Tradycje i Obrzędy”. Napłynęły prace ze Szkoły Podstawowej w Uchaniach i Teratynie oraz z Gimnazjum w Uchaniach z/s w Jarosławcu. Powołana została Komisja Oceniająca, która dokonała rozstrzygnięcia Konkursu.

Wśród pięknej obrzędowości bożonarodzeniowej szczególne miejsce zajmuje sięgający tradycją XIII w. zwyczaj kolędowania. W zależności od regionu kraju byli to kolędnicy z gwiazdą, z szopką, Herody lub przebierańcy z maszkarami zwierząt. W okresie od Wigilii do święta Trzech Króli bezimienni wiejscy aktorzy wędrowali od domu do domu w barwnych korowodach niosąc mieszkańcom „dobra nowinę” o Narodzeniu Pańskim, śpiewając przy tym kolędy i składając życzenia na Nowy Rok. Członkowie Klubu Seniora „Wrzos”, który działa przy naszym Ośrodku też przygotowali na spotkanie krótkie misterium kolędowania, które nosiło tytuł „My dziś do Was z kolędą”

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, wesołej a w szczególności świątecznej atmosferze. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim widzom za przybycie i uczestnictwo we wspólnym kolędowaniu. Bardzo cieszy fakt, że jest nas zawsze tak dużo, jest to najlepsza zapłata i podziękowanie dla naszych artystów i dla pracowników naszego Ośrodka. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne imprezy kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach.

tekst i foto
Urząd Gminy w Uchaniach, GOK w Uchaniach

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009