26 września 2023

Betlejemskie Światło Pokoju

Zuchy, harcerze, władze samorządowe miasta i powiatu oraz duchowieństwo informują, że uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się 21 grudnia 2006 r o godzinie 10:00 na moście granicznym Zosin – Ustiług.

Reklamy

Harcerze Hufca Hrubieszów przekażą Światło delegacji Społeczności Ukraińskiej z Włodzimierza Wołyńskiego, władzom samorządowym, młodzieży, skautom.

Historia

Reklamy

Betlejemskie Światło Pokoju jest to coroczna akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.