Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego – spotkanie informacyjne w HDK

W dniu 20.11.2013 w Hrubieszowskim Domu Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące kampanii edukacyjno – informacyjnej „Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego”.

Reklamy

Podstawowym celem kampanii jest upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy na temat bezpieczeństwa energetycznego Lubelszczyzny, a zwłaszcza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz korzyści wynikających z ich pozyskiwania.

Większa świadomość społeczeństwa wpłynie na rozwój inwestycji z udziałem takich źródeł, a tym samym w przyszłości na poprawę bilansu paliwowo – energetycznego województwa.

 

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.