22 lipca 2024

Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego – spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące kampanii edukacyjno – informacyjnej „Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego”.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.11.2013 o godz. 10:00 w  Hrubieszowskim Domu Kultury, ul.  3 Maja 7, Hrubieszów.

Podstawowym celem kampanii jest upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy na temat bezpieczeństwa energetycznego Lubelszczyzny, a zwłaszcza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz korzyści wynikających z ich pozyskiwania. Większa świadomość społeczeństwa wpłynie na rozwój inwestycji z udziałem takich źródeł, a tym samym w przyszłości na poprawę bilansu paliwowo-energetycznego województwa.

Reklamy

 

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.