Bezpieczne Ferie 2011

W ramach programu: „BEZPIECZNE FERIE 2011” – przeprowadzone zostały spotkania z dziećmi i młodzieżą z wybranych szkół będących w terytorialnym zasięgu działania Placówek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kryłowie odwiedzili m. in. dzieci w Szkołach Podstawowych w Kosmowie i Terebiniu.

Reklamy

Spotkania miały formę pogadanek w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych, odpowiedniego sposobu ubierania się i wykorzystywania elementów odblaskowych podczas zapadającego wcześnie w okresie zimowym – zmroku. Funkcjonariusze podczas wizyt w szkołach mówili również o zakazie wchodzenia i urządzania ślizgawek na zamarzniętych zbiornikach wodnych, stawach czy też gliniankach, sposobie zachowania się w przypadku zetknięcia z nieznajomym zwierzęciem i postępowania w związku z jego atakiem. Z dziećmi rozmawiano również o zakazie używania wyrobów pirotechnicznych przez osoby poniżej 18 – roku życia, konsekwencjach związanych z zabawą zapałkami i urządzeniami elektrycznymi, zakazie stosowania bez zgody rodziców wszelkich lekarstw oraz zakazie spożywania alkoholu i narkotyków.

Dodatkowo przy okazji spotkań prezentowano sprzęt wykorzystywany do ochrony granicy państwowej oraz przybliżono dzieciom samą formację – jaką jest Straż Graniczna.

***

Info i foto:
NOSG w Chełmie