Bezpieczne Gimnazjum 2014 – program prewencyjny i konkurs dla gimnazjalistów

Mając na względzie bezpieczeństwo młodzieży Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie rozpoczął program pod nazwą „Bezpieczne Gimnazjum”. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas I szkół gimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego, a jego realizacja odbywa się przy współpracy Policji i Straży Miejskiej.

Reklamy

Podczas spotkań z młodzieżą poruszana jest problematyka dotycząca patologii społecznych. Funkcjonariusze zwracają uwagę na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach. Policjanci przedstawiają uczniom także wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji.

Patronat nad tym programem objął  Starosta Hrubieszowski i Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.


Jako główne cele programu obrano:

  • Przeciwstawienie się patologiom społecznym w tym przestępczością, alkoholizmem, narkomanią.
  • Zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach.
  • Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji.
  • Promowanie zdrowego stylu życia (Stop uzależnieniom, anoreksja, bulimia, zachowania ryzykowne).
  • Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.

 

W programie zaplanowano dla jego adresatów konkurs, który będzie polegał na opracowaniu autorskiego programu multimedialnego w programie „Power Point” na jeden z wybranych przez siebie tematów:

  • Mówimy STOP dla narkotyków i alkoholu,
  • Mój sposób na zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej,
  • Palenie nie jest w modzie.

 

Prace należy składać do dnia 30 maja 2014r. Finaliści konkursu będą zobowiązani do krótkiego ustnego zredagowania swojej pracy przed oceniającą ich komisją. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

 

źródło i fot. KPP Hrubieszów (EK.)