Bezpiecznie w szkole i poza szkołą

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

2 kwietnia 2009 r. w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie przeprowadzono miejski etap konkursu pod hasłem „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą”, w którym udział wzięło 22 uczniów z 4 gimnazjów z terenu miasta Hrubieszowa.

IX edycję programu profilaktycznego w roku 2009 pod hasłem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” organizuje Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie.

W ramach programu, wzorem lat poprzednich odbywają się konkursy wiedzy pod hasłem „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą” skierowane do uczniów klas pierwszych gimnazjów z terenu powiatu hrubieszowskiego. Założeniem konkursu jest wyczulenie uczniów gimnazjów na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w szkole i w drodze do szkoły, a w szczególności na: alkoholizm, narkomanię, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zasady bezpiecznego poruszania się dzieci w drodze do szkoły, zarówno pieszo jak i rowerem, a także bezpieczne posługiwanie się urządzeniami zasilanymi energią elektryczną.

2 kwietnia 2009 r. w Gimnazjum nr 2 odbyły się miejskie eliminacje konkursu, w którym udział wzięło 22 uczniów z 4 gimnazjów z terenu miasta Hrubieszowa.

Po analizie wszystkich prac do etapu powiatowego komisja zakwalifikowała następujących uczniów:
1. Józefina Irek – Gimnazjum nr 2 (19 p.)
2. Patrycja Skrzyńska – Gimnazjum nr 1 (19 p.)
3. Piotr Dudek – Gimnazjum nr 3 (18 p.)
4. Magdalena Hajkiewicz – Gimnazjum Powiatowe (17 p.)
5. Angelika Szambara – Gimnazjum Powiatowe (17 p.)

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki zakupione ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie powiatowym!!!

info i foto
Gimnazjum nr 2

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009