Bezpłatne szkolenia w SAAK

Hrubieszów

Reklamy

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie zaprasza na bezpłatne kursy: „pracownik recepcji hotelowej z językiem angielskim” i „profesjonalny menadżer gastronomii”.

Zapraszamy na szkolenia :
1. Pracownik recepcji hotelowej z językiem angielskim
2. Profesjonalny menadżer gastronomii

Szkolenia adresowane są do osób:
– zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – jako bezrobotne lub jako poszukujące zatrudnienia
– lub nieaktywnych zawodowo – pozostających bez zatrudnienia , które jednocześnie nie zaliczają się do kategorii bezrobotni.

Uczestnicy otrzymują:
1. Bezpłatne materiały szkoleniowe
2. Stypendium szkoleniowe
3. Zwrot kosztów dojazdu
4. Ubezpieczenie
5. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
6. Poczęstunek

Kontakt:
Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
ul 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela – I piętro)
Hrubieszów
tel. 84 – 696 48 – 80 lub 504 442 714

Zapisy do końca kwietnia, liczba miejsc ograniczona, każda grupa 13 osób.