Bezpłatne szkolenie komputerowe

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury serdecznie zaprasza osoby pracujące i bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie z wykształceniem średnim
oraz osoby pracujące i bezrobotne z wykształceniem średnim w wieku 45-64 lata do wzięcia udziału w szkoleniach komputerowych.

Reklamy


Szczegółowe informacje oraz zapisy w biurze SAAK

Ul. 3 Maja 37 (I piętro)

Reklamy

Tel. 84 696 48 80

Zapraszamy!!!