Bezpłatne szkolenie: Zarządzanie Projektami Z Certyfikatem IPMA

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z CERTYFIKATEM IPMA (International Project Management Association).

Reklamy

Cel szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i ich pracowników z zakresu zarządzania projektami oraz uzyskanie przez nich certyfikatu IPMA

 

Program szkolenia:

– Cele i sukces projektu

– Etapy i cykl życia projektów

– Planowanie czynności i strukturyzowanie

– Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego

– Zarządzanie zasobami, kosztami, aspektami finansowymi, ryzykiem, konfiguracją i zmianą, umową, dokumentacją oraz jakością,

– Komunikacja i motywacja

– Techniki kreatywne i metody rozwiązywania problemów

– Konflikt w projekcie

– Zastosowanie programu MS Project w zarządzaniu

– Obsługa programów do zarządzania projektami (MS Project, moonlight).

 

Do udziału w szkoleniu mogą zostać zakwalifikowani:

– pracownicy (w rozumieniu Kodeksu Pracy) z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pracujący i zamieszkujący na terenie woj. lubelskiego u/lub przedsiębiorcy, posiadający jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego

– przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

Więcej informacji oraz zapisy w biurze Stowarzyszenia

 

ul. 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela, I piętro)

22-500 Hrubieszów

Tel. 84 696 48 80

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA