Bezpłatne wizyty studyjne, kurs komputerowy i wykłady dla seniorów – rusza Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

5 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00.

Reklamy

Aby być członkiem Uniwersytetu, należy spełnić dwa warunki: trzeba być mieszkańcem Hrubieszowa oraz mieć ukończone 60 lat.

W ramach Uniwersytetu zaplanowane zostały 4 spotkania w dniach 13-16 grudnia br.

Reklamy

­

Program, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: https://hcdhrubieszow.pl/?page_id=490

Ponadto zapraszamy Seniorów z Hrubieszowa, którzy ukończyli 60 rok życia na:

  • 2 wizyty studyjne do prężnie działających Uniwersytetów III Wieku i ośrodków seniorskich. 

Planowany termin wyjazdów: 6 – 7 grudnia br. do Rzeszowa, 12-13 grudnia br. do Krakowa.

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia br. na wyjazd do Rzeszowa i do 11 grudnia br. na wyjazd do Krakowa.

Limit miejsc wynosi 25 osób na każdy z wyjazdów.

Celem wizyt jest wymiana doświadczeń z innymi seniorami angażującymi się na rzecz społeczności lokalnych oraz poznanie dobrych praktyk, ale także zwrócenie uwagi na poziom aktywności i potrzebę wspierania stale poszerzającej się grupy seniorów.

  • kurs komputerowy dla seniorów – 8 godzin lekcyjnych w dniach 9-11 i 17 grudnia br..

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia br.

Limit miejsc wynosi 30 osób.

Uczestnik kursu pozna podstawy obsługi komputera, nauczy się korzystać z poczty elektronicznej, serwisów informacyjnych, bankowości elektroniczna, ePUAP.

Więcej informacji o spotkaniu, ale również o prowadzonej działalności i możliwościach przystąpienia do HUTW, udziale w szkoleniach można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wew. 29, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl. oraz w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

­


Artykuł płatny – tekst i fot. mat. UM Hrubieszów


Zobacz też:

Hrubieszów: Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów. Rekrutacja na szkolenia

Hrubieszów: Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów. Rekrutacja na szkolenia


Zerknij na Instagram →