21 września 2023

Hrubieszów: Bezpłatne zajęcia dla dzieci

Fundacja „Zakątek Terapeutyczny” w Hrubieszowie organizuje dla dzieci bezpłatne zajęcia: z logopedii, integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, ESDM i Treningu Umiejętności Społecznych oraz zajęć Attention Autism.

Reklamy

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało na zajęcia to możesz Je zapisać już w dniach  od  15 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. W zajęciach może wziąć udział 45 uczestników. Każdy z uczestników może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.

W ramach projektu oferujemy następujące bezpłatne zajęcia:

Reklamy

– grupowe zajęcia – Trening Umiejętności Społecznych  – terapią będzie objętych 15 uczestników w wieku od 4 – 18 lat, podzielonych na trzy grupy wiekowe. Każda z grup będzie uczestniczyła w 12 spotkaniach.

– grupowe zajęcia – Attention Autism  – terapią będzie objętych 5 uczestników w wieku od 4 – 10 lat. Każda z grup będzie uczestniczyła w 12 spotkaniach.

Reklamy

– indywidualne zajęcia terapeutyczne z logopedii – dla 5 dzieci w wieku od 1 – 8 lat. Każde dziecko będzie uczestniczyło w 16 godzinach terapii.

– indywidualna terapia psychologiczna – dla 5 dzieci w wieku od 7 – 23 lat. Każda z osób będzie uczestniczyła w 16 godzinach terapii.

– indywidualne zajęcia terapeutyczne – Early Start Denver Model (ESDM)  – jest to specjalistyczna terapia dla 5 dzieci  ze spektrum autyzmu w wieku od 1 roku do 5 lat. Każde dziecko będzie uczestniczyło w 16 godzinach terapii.

– indywidualne zajęcia terapeutyczne  z integracji sensorycznej – dla 10 dzieci w wieku od 2 – 15 lat. Terapia integracji sensorycznej polega na zabawie ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów. Każda z osób będzie uczestniczyła w 16 godzinach terapii.

Rodzicu i opiekunie – jeśli jesteś zainteresowany udziałem swojego dziecka w jednym z proponowanych zajęć, to ZAPISZ je.

Kryteria udziału w projekcie:

– dzieci i młodzież z terenu trzech powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego i kraśnickiego,

– wiek uczestników od 1 – 23 lat (w zależności od rodzaju zajęć),

– osoby biorące udział w projekcie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– prawidłowo wypełniona deklaracja

– jednym z kryteriów doboru uczestników na grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych są umiejętności komunikacji werbalnej,

– na zajęcia z ESDM będą brane pod uwagę dwa następujące kryteria: zainteresowanie przedmiotami i  minimalne umiejętności posługiwania się przedmiotami.

Zapisy na zajęcia – od 15.06.2021 r. (wtorek) do 18.06.2021 r. (piątek) w Fundacji „Zakątek Terapeutyczny” ul. Plac Wolności 13 w Hrubieszowie (dawny sklep Pelikan, wjazd do góry, między lodami Duławskich, a Barem Szamanko). Fundacja od wtorku do piątku jest czynna w godzinach 15.00 – 18.00. Można umówić się również telefonicznie, nr tel. 737 888 262.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Deklaracja udziału w projekcie »

­

Fundacja „Zakątek Terapeutyczny”


Zobacz też:

Hrubieszów: Bezpłatna terapia integracji sensorycznej i rehabilitacja

Hrubieszów: Bezpłatna terapia integracji sensorycznej i rehabilitacja


LubieHrubie na Instagramie